Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació

Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Viatgers 5.895,9 -71,6
Turisme domèstic 3.473,4 -52,5
de Catalunya 2.480,9 -43,4
de la resta d'Espanya 992,5 -66,2
Turisme estranger 2.422,5 -82,0
Pernoctacions 13.312,0 -77,1
Turisme domèstic 7.149,6 -54,2
de Catalunya 4.869,9 -43,0
de la resta d'Espanya 2.279,7 -67,7
Turisme estranger 6.162,4 -85,5
Grau d'ocupació per habitacions (%) 37,4 z
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(z) Dada no procedent.
Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Viatgers 34.589,1 -68,2
Turisme domèstic 23.694,8 -55,1
Turisme estranger 10.894,3 -80,5
Pernoctacions 92.223,0 -73,1
Turisme domèstic 51.151,1 -57,2
Turisme estranger 41.072,0 -81,6
Grau d'ocupació per habitacions (%) 39,0 z
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(z) Dada no procedent.

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Aquesta metodologia s'amplia a l’Estadística de l’activitat hotelera.

Taules disponibles [+]