Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació

Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Viatgers 20.723,6 3,4
Turisme domèstic 7.328,2 0,0
de Catalunya 4.374,1 1,1
de la resta d'Espanya 2.954,1 -1,6
Turisme estranger 13.395,4 5,3
Pernoctacions 58.237,7 2,6
Turisme domèstic 15.689,6 -0,1
de Catalunya 8.582,4 -0,2
de la resta d'Espanya 7.107,3 0,0
Turisme estranger 42.548,1 3,7
Grau d'ocupació per habitacions (%) 69,3 z
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Viatgers 108.595,7 3,1
Turisme domèstic 52.672,4 2,9
Turisme estranger 55.923,2 3,3
Pernoctacions 343.118,0 0,9
Turisme domèstic 119.485,1 2,6
Turisme estranger 223.632,9 0,1
Grau d'ocupació per habitacions (%) 67,4 z
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Aquesta metodologia s'amplia a l’Estadística de l’activitat hotelera.

Taules disponibles [+]