Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació. Per categories

Establiments hotelers. Viatgers i grau d'ocupació. Per categories Catalunya. 2021
Valor Variació (%) Grau d'ocupació (%)
Total viatgers 10.238,1 73,6 46,2
Cinc estrelles d'or 510,7 70,3 39,1
Quatre estrelles d'or 4.976,4 93,0 48,8
Tres estrelles d'or 2.864,3 64,6 50,9
Dues estrelles d'or 773,1 47,4 44,9
Una estrella d'or 398,6 49,8 35,4
Dues i tres estrelles d'argent 428,0 33,8 33,2
Una estrella d'argent 286,9 71,9 39,7
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 25 de gener de 2022. Sèries revisades el 19 de setembre de 2022. Propera actualització: 24 de gener de 2023 Calendari

Dades mensuals Estadística TURHOT

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Aquesta metodologia s'amplia a l'Estadística de l'activitat hotelera.

Taules disponibles [+]