Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. 2021
Valor Variació (%)
Total 5.787,8 49,5
Alemanya 499,1 119,0
Bèlgica 171,8 122,7
França 1.896,8 44,1
Irlanda 89,3 221,3
Itàlia 418,3 112,7
Països Baixos 357,6 150,9
Països Nòrdics 193,4 149,4
Portugal 72,6 59,9
Regne Unit 284,7 1,6
Rússia 55,5 -32,6
Suïssa 155,5 250,7
Resta d'Europa 791,2 46,0
Argentina 15,4 -59,9
Brasil 23,7 -58,1
Canadà 36,1 -18,7
Estats Units, els 245,7 65,8
Resta d'Amèrica 138,8 44,7
Japó 12,3 -80,3
Xina 7,0 (*) Estimació amb alta variabilitat -88,1 (*) Estimació amb alta variabilitat
Resta del món 323,2 5,7
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. 2021
Valor Variació (%)
Total 31.180,8 64,7
Alemanya 5.208,9 117,8
Bèlgica 1.464,1 96,9
França 5.822,7 49,8
Irlanda 631,3 91,9
Itàlia 1.703,4 79,8
Països Baixos 2.048,9 123,1
Països Nòrdics 1.839,7 56,5
Portugal 1.193,6 56,6
Regne Unit 4.302,6 36,6
Rússia 134,2 -13,9
Suïssa 945,7 138,2
Resta d'Europa 2.991,4 76,8
Argentina 64,3 -60,4
Brasil 139,9 -16,3
Canadà 139,4 21,1
Estats Units, els 797,8 96,6
Resta d'Amèrica 725,7 54,4
Japó 29,4 -74,0
Xina 29,1 -78,4
Resta del món 968,5 18,9
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.

Darrera actualització: 2 de febrer de 2022. Sèries revisades el 10 de març de 2022.

Dades mensuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]