Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Total 19.358,2 0,8
Alemanya 1.433,5 1,4
Bèlgica 371,0 -7,3
França 4.063,9 -2,5
Irlanda 358,1 15,8
Itàlia 1.213,6 2,5
Països Baixos 751,2 2,4
Països nòrdics 574,9 -20,2
Portugal 189,1 0,9
Regne Unit 2.007,2 -4,7
Rússia 793,7 9,1
Suïssa 311,8 27,1
Resta d'Europa 2.210,3 -2,0
EUA 1.504,3 9,4
Amèrica (sense EUA) 1.172,7 8,7
Resta del món 2.402,8 4,7
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.
(p) Dada provisional.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Total 83.701,0 1,1
Alemanya 11.176,5 -2,1
Bèlgica 2.538,8 1,3
França 11.156,7 -1,2
Irlanda 2.177,1 6,0
Itàlia 4.542,7 3,5
Països Baixos 3.701,9 -4,0
Països nòrdics 5.548,7 -4,4
Portugal 2.440,7 4,1
Regne Unit 18.078,1 -2,4
Rússia 1.311,7 6,9
Suïssa 1.824,8 -3,1
Resta d'Europa 6.415,3 6,9
EUA 3.332,7 12,6
Amèrica (sense EUA) 3.784,5 11,0
Resta del món 5.670,6 10,3
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]