Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Total 3.870,3 -80,0
Alemanya 227,9 -84,1
Bèlgica 77,1 -79,1
França 1.315,9 -67,8
Irlanda 27,8 -92,4
Itàlia 196,6 -83,7
Països Baixos 142,5 -80,9
Països nòrdics 77,5 -86,5
Portugal 45,4 -76,0
Regne Unit 280,1 -86,1
Rússia 82,4 -89,6
Suïssa 44,4 -85,7
Resta d'Europa 541,9 -75,5
EUA 148,2 -90,2
Amèrica (sense EUA) 235,4 -79,9
Resta del món 427,1 -82,2
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Total 18.933,1 2.391,4
Alemanya 743,4 3.887,8
Bèlgica 329,8 947,4
França 918,4 1.175,3
Irlanda 762,3 3.150,2
Itàlia 155,6 397,1
Països Baixos 1.692,1 407,4
Països nòrdics 913,9 1.052,2
Portugal -77,3 -78,6
Regne Unit -70,6 -65,1
Rússia -84,9 -79,1
Suïssa -75,1 -78,8
Resta d'Europa -68,6 -82,5
EUA -88,1 -78,1
Amèrica (sense EUA) -73,7 -87,8
Resta del món -75,7 -81,2
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]