Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total 19.123,2 0,0
Alemanya 1.412,4 -10,0
Bèlgica 402,1 -10,0
França 4.101,1 -8,6
Irlanda 312,2 4,0
Itàlia 1.197,4 -0,9
Països Baixos 737,4 -6,1
Països nòrdics 709,0 -9,7
Portugal 193,8 11,4
Regne Unit 2.086,5 -4,1
Rússia 726,6 3,6
Suïssa 247,3 -38,1
Resta d'Europa 2.259,3 18,1
EUA 1.358,0 21,9
Amèrica (sense EUA) 1.084,6 2,8
Resta del món 2.295,3 14,5
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.
(p) Dada provisional
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total 82.773,2 1,1
Alemanya 11.414,5 -4,1
Bèlgica 2.500,3 1,0
França 11.343,7 0,7
Irlanda 2.049,3 0,2
Itàlia 4.382,5 3,8
Països Baixos 3.848,5 3,9
Països nòrdics 5.783,6 0,0
Portugal 2.346,4 9,8
Regne Unit 18.502,7 -1,6
Rússia 1.222,4 6,3
Suïssa 1.884,8 -8,5
Resta d'Europa 5.980,2 7,9
EUA 2.949,7 11,8
Amèrica (sense EUA) 3.418,9 5,9
Resta del món 5.145,7 5,8
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
(p) Dada provisional

Els turistes estrangers, segons dades provisionals, han fet 19.123,2 milers de viatges a Catalunya al 2018, i no mostra variació respecte a l'any 2017. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França mostra un decrement del 8,6%, i Regne Unit baixa un 4,1%. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra l'any 2018 una variació interanual positiva de l’1,1%.

Data de publicació: 1 de febrer del 2019.

Dades mensuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]