Saltar al contingut principal

Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència

Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Turistes Excursionistes i de pas Total visitants Turistes Excursionistes i de pas Total visitants
Total 19.260,6 14.088,7 33.349,3 5,2 -1,4 2,3
Alemanya 1.566,4 170,1 1.736,6 -7,2 28,6 -4,6
Bèlgica i Països Baixos 1.607,0 159,9 1.766,8 0,2 107,0 5,1
França 5.128,0 11.353,6 16.481,6 7,8 0,3 2,5
Itàlia 1.116,8 518,5 1.635,3 2,4 -3,4 0,5
Regne Unit 1.959,6 307,8 2.267,4 4,9 52,0 9,5
Països nòrdics 755,5 159,3 914,8 5,1 -29,5 -3,1
Suïssa 486,5 79,4 565,9 14,3 -17,7 8,4
Altres països 6.641,0 1.340,0 7.981,0 7,8 -21,4 1,5
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta Frontur de l'Institut d'Estudis Turístics (IET).
Nota: Es consideren els visitants estrangers que tenen com a destinació principal i secundària del seu viatge Catalunya.
Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència Espanya. 2015
Valor Variació (%)
Turistes Excursionistes i de pas Total visitants Turistes Excursionistes i de pas Total visitants
Total 68.215,2 41.549,3 109.764,5 5,0 -1,6 2,4
Alemanya 10.294,0 1.069,3 11.363,3 -1,2 0,6 -1,0
Bèlgica i Països Baixos 5.221,9 633,6 5.855,5 5,7 7,8 5,9
França 11.552,7 23.787,4 35.340,0 9,0 -3,4 0,3
Itàlia 3.916,1 1.249,3 5.165,4 6,4 16,4 8,6
Regne Unit 15.724,4 1.598,9 17.323,3 4,8 10,8 5,4
Països nòrdics 4.992,8 75,2 5.068,0 -1,0 -55,6 -2,8
Suïssa 1.779,2 316,2 2.095,5 9,0 5,4 8,5
Altres països 14.734,1 12.819,4 27.553,5 8,2 -0,9 3,7
Unitats: Milers.
Font: Institut d'Estudis Turístics (IET). Enquesta Frontur.

Darrera actualització: 31 de març de 2016.

Estadística TUREST

Nota metodològica

L'estadística sobre els viatges dels turistes estrangers té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada de visitants a Catalunya, així com conèixer la despesa turística declarada.

Fins al tercer trimestre de 2015 les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir del quart trimestre de 2015 l'INE porta a terme aquesta enquesta Frontur.

A partir de les bases de dades d'accés restringit facilitades per l'IET, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya. Proporciona informació anual dels turistes per país de procedència, segons els viatges per destinació principal i secundària a Catalunya. S'entén per destinació principal, el lloc significatiu visitat en el viatge que s'ha realitzat més pernoctacions. A més, la informació referida als turistes, es classifica en diferents variables: allotjament, motiu del viatge, país de residència i tipus de transport.

Frontur és una enquesta contínua de periodicitat mensual que utilitza un sistema mixt de recollida, és un instrument bàsic per l'observació del turisme estranger a Catalunya. Aprofita registres administratius per totes les vies d'accés: carreteres, aeroports, ferrocarrils i ports, fa recomptes manuals en els punts fronterers i duu a terme enquestes per mostreig a les entrades i sortides d'Espanya. Aquesta operació estadística genera informació sobre el nombre de viatgers.

S'anomena turista al viatger que pernocta, mentre que els excursionistes són els viatgers que no pernocten. La suma de turistes i excursionistes (inclosos els viatgers de pas) és el total de visitants.

L'arribada de turistes recull el nombre de persones que fan una o més pernoctacions seguides en el mateix allotjament, s'entén per pernoctació una nit passada fora de la residència habitual.

El març del 2009 l'Idescat va aplicar la nova metodologia d'estimació. Les dades dels anys 2006, 2007 i 2008 han estat revisades atès que les dades de Frontur incorporen canvis metodològics. Aquests canvis milloren les estimacions de les dades de viatgers que accedeixen a Espanya per port i per carretera (autobusos). La resta de les vies d'accés (aeroport, tren i carretera vehicles lleugers) no estan afectades pels canvis.

Al febrer del 2011 es van modificar les dades de 2009 i 2010, atès que s'han incorporat canvis en la comptabilització dels visitants estrangers que arriben a Catalunya. Les dades de visitants i excursionistes i de pas publicades a partir del 2009, no són directament comparables amb les dades anteriors.

D'acord amb els criteris metodològics de l'IET, es deixa de fer difusió pública de la sèrie de pernoctacions dels estrangers, i per tant, només s'ofereixen dades dels viatgers.

Al gener del 2014 l'IET incorpora a l'estadística de Frontur els viatgers de creuer i amplia la informació dels viatgers de tren. D'aquesta forma s'incrementa la cobertura dels viatgers que venen a Catalunya.

Pel que fa als creuers, els creueristes estrangers en trànsit (és a dir, els que una vegada arriben a port continuen el viatge al creuer) es consideren viatgers internacionals. Pel que fa als trens, s'han redissenyat els fluxos de ferrocarrils amb França, s'ha destacat el pes de l'alta velocitat i s'han suprimit els trajectes que ja no es fan.

Cal advertir també que els resultats proporcionats per l'Idescat poden presentar diferències amb altres fonts com a conseqüència de les diferències metodològiques que existeixen en el moment d'elaborar les dades.

Les dades de Catalunya són sempre provisionals. Les dades d'Espanya són definitives, excepte el darrer any.

Taules disponibles [+]