Saltar al contingut principal

Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge

Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge Catalunya. 2010
Valor Variació (%)
Arribada de turistes estrangers 14.206,6 4,5
Motiu
Oci/vacances 11.138,3 4,4
Raons professionals 1.448,3 21,2
Personal (familiar, salut i compres) 920,0 -2,8
Altres 699,9 -11,4
Forma d'organitzar el viatge
Directa 11.183,8 3,8
Agència i altres 3.022,8 7,2
Mitjà de transport
Cotxe 4.612,3 0,9
Autocar 877,7 -7,4
Avió 8.280,1 8,0
Tren 109,9 25,9
Altres 326,7 -0,6
Tipus d'allotjament
Allotjament hoteler 9.037,3 15,9
Allotjament no hoteler 5.169,2 -10,9
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta Frontur de l'Institut d'Estudis Turístics (IET).
Notes:
- Es consideren els turistes estrangers que tenen com a destinació principal i secundària del seu viatge Catalunya.
- A partir del mes de gener del 2014 l'IET incorpora els creuers i els trens d'alta velocitat en el càlcul de les dades.
Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge Espanya. 2010
Valor Variació (%)
Arribada de turistes estrangers 52.677,0 1,0
Motiu
Oci/vacances 43.525,0 2,4
Raons professionals 4.375,0 0,9
Personal (familiar, salut i compres) 2.906,6 -14,3
Altres 1.870,4 -4,3
Forma d'organitzar el viatge
Directa 37.117,9 1,9
Agència i altres 15.559,1 -1,2
Mitjà de transport
Cotxe 8.749,3 1,6
Autocar 1.755,4 -2,5
Avió 40.558,9 0,8
Tren 171,9 23,3
Altres 1.441,5 3,1
Tipus d'allotjament
Allotjament hoteler 33.013,6 4,3
Allotjament no hoteler 19.663,4 -4,2
Unitats: Milers.
Font: Institut d'Estudis Turístics (IET). Enquesta Frontur.
Nota: A partir del mes de gener del 2014 l'IET incorpora els creuers i els trens d'alta velocitat en el càlcul de les dades.

Darrera actualització: 4 de febrer de 2011.

Estadística TUREST

Nota metodològica

L'estadística sobre els viatges dels turistes estrangers té com a objectiu quantificar i caracteritzar els fluxos d'entrada de visitants a Catalunya, així com conèixer la despesa turística declarada.

Fins al tercer trimestre de 2015 les dades s'obtenen a partir de l'Enquesta de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut d'Estudis Turístics (IET). A partir del quart trimestre de 2015 l'INE porta a terme aquesta enquesta Frontur.

A partir de les bases de dades d'accés restringit facilitades per l'IET, l'Idescat amplia els resultats amb una major desagregació de les variables per a Catalunya. Proporciona informació anual dels turistes per país de procedència, segons els viatges per destinació principal i secundària a Catalunya. S'entén per destinació principal, el lloc significatiu visitat en el viatge que s'ha realitzat més pernoctacions. A més, la informació referida als turistes, es classifica en diferents variables: allotjament, motiu del viatge, país de residència i tipus de transport.

Frontur és una enquesta contínua de periodicitat mensual que utilitza un sistema mixt de recollida. Aprofita registres administratius per a tots els transports utilitzats, fa recomptes manuals en els punts fronterers i duu a terme enquestes per mostreig a les entrades i sortides d'Espanya. Aquesta operació estadística genera informació sobre el nombre de viatgers.

S'anomena turista al viatger que pernocta, mentre que els excursionistes són els viatgers que no pernocten. La suma de turistes i excursionistes (inclosos els viatgers de pas) és el total de visitants.

S'entén per pernoctació una nit passada fora de la residència habitual. L'arribada de turistes recull el nombre de persones que fan una o més pernoctacions seguides en el mateix allotjament.

El març del 2009 l'Idescat va aplicar la nova metodologia d'estimació. Les dades dels anys 2006, 2007 i 2008 han estat revisades atès que les dades de Frontur incorporen canvis metodològics. Aquests canvis milloren les estimacions de les dades de viatgers que accedeixen a Espanya per port i per carretera (autobusos). La resta de les vies d'accés (aeroport, tren i carretera vehicles lleugers) no estan afectades pels canvis.

A partir del març del 2011, la taula de motiu del viatge, d'acord, amb l'IET, es desagrega en: oci/vacances, raons professionals, personal (familiar, salut i compres) i altres.

Al gener del 2014 l'IET incorpora a l'estadística de Frontur els viatgers de creuer i amplia la informació dels viatgers de tren. D'aquesta forma s'incrementa la cobertura dels viatgers que venen a Catalunya.

Pel que fa als creuers, els creueristes estrangers en trànsit (és a dir, els que una vegada arriben a port continuen el viatge al creuer) es consideren viatgers internacionals. Pel que fa als trens, s'han redissenyat els fluxos de ferrocarrils amb França, s'ha destacat el pes de l'alta velocitat i s'han suprimit els trajectes que ja no es fan.

Les dades de Catalunya són sempre provisionals. Les dades d'Espanya són definitives, excepte el darrer any.

Taules disponibles [+]