Saltar al contingut principal

Residus municipals

Residus municipals Catalunya Valor (tones)
Total Recollida no selectiva de residus (1) Dipòsit controlat Incineració Reciclatge Compostatge Tractament mecànic i biològic Recollida selectiva de residus Vidre i paper Compostatge/Digestió (FORM) Altra recollida selectiva
2018 3.975.679 2.316.466 1.212.618 679.599 140.516 34.076 z 1.659.213 505.010 414.905 739.298
2017 3.844.296 2.311.344 1.255.526 705.052 128.525 54.938 z 1.532.952 475.890 385.786 671.276
2016 3.732.975 2.291.342 1.249.543 687.585 132.482 28.539 z 1.441.633 429.991 378.150 633.493
2015 3.706.244 2.261.653 1.296.228 752.671 117.678 95.076 z 1.444.591 458.096 378.879 607.616
2014 3.641.364 2.250.905 1.447.764 694.197 101.828 7.116 z 1.390.460 433.554 381.284 575.622
2013 3.588.638 2.226.822 1.396.983 717.209 85.262 27.368 z 1.361.816 420.668 379.685 561.463
2012 3.735.950 2.275.260 1.561.293 (b) 691.204 (b) 22.763 0 z 1.460.690 487.433 389.242 584.015
2011 4.044.112 2.402.063 1.064.038 480.707 z z 857.317 1.642.049 589.272 411.770 641.007
2010 4.189.956 2.491.289 1.453.797 504.791 z z 532.701 1.698.667 640.330 410.011 648.326
2009 4.198.594 2.622.878 1.644.987 629.981 z z 347.909 1.575.717 619.655 340.674 615.387
2008 4.275.171 2.804.035 1.843.954 547.602 z z 412.479 1.471.136 615.100 315.804 540.232
2007 4.300.509 2.855.589 1.925.084 567.055 z z 363.450 1.444.920 610.508 304.328 530.084
2006 4.269.436 2.905.295 2.110.953 655.951 z z 138.391 1.364.140 603.177 256.077 504.886
2005 4.197.916 2.975.745 2.102.554 677.892 z z 195.299 1.222.171 564.473 215.373 442.324
2004 4.130.590 3.080.498 2.154.062 717.145 z z 209.290 1.050.092 479.760 178.073 392.259
2003 3.943.039 3.050.500 2.168.293 744.380 z z .. 892.540 401.986 150.335 340.218
2002 3.721.843 2.985.053 2.355.390 629.663 z z .. 736.790 370.078 105.532 261.181
2001 3.583.555 2.979.880 2.285.026 694.854 z z .. 603.675 320.751 36.492 246.432
2000 3.475.226 2.990.155 2.277.546 712.609 z z .. 485.071 231.508 28.386 225.177
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Fins l'any 2011 fa referència a la recollida no selectiva de residus (fracció resta) per destí primari. A partir de l'any 2012 fa referència a la recollida no selectiva de residus per destí final.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Residus municipals Espanya Valor (tones)
Total Recollida no selectiva de residus (1) Dipòsit controlat Incineració Reciclatge Compostatge Tractament mecànic i biològic Recollida selectiva de residus Vidre i paper Altra recollida selectiva
2018 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2017 22.017.864 17.457.709 10.840.858 2.649.080 660.153 3.307.618 z 4.560.155 1.877.262 2.682.893
2016 21.541.841 17.141.367 11.243.693 2.461.339 671.425 2.764.910 z 4.400.474 1.819.094 2.581.380
2015 21.157.827 17.106.176 11.770.702 2.580.003 868.739 1.886.732 z 4.051.651 1.764.567 2.287.084
2014 20.836.408 16.886.941 11.632.449 2.293.619 595.741 2.365.132 z 3.949.467 1.710.760 2.238.707
2013 21.184.217 17.320.704 11.371.949 2.387.120 535.220 3.026.415 z 3.863.515 1.709.156 2.154.359
2012 21.896.335 17.911.465 12.945.352 (b) 2.087.878 (b) 774.427 2.103.808 z 3.984.870 1.821.121 2.163.749
2011 21.934.514 18.287.038 6.219.379 939.123 z z 11.128.536 3.647.476 2.023.034 1.624.442
2010 22.671.228 18.808.667 7.145.419 890.072 z z 10.773.176 3.862.561 2.271.365 1.591.196
2009 23.575.435 20.341.738 6.947.031 892.488 z z 12.502.219 3.233.697 1.748.516 1.485.181
2008 24.049.826 20.619.760 9.614.343 1.226.446 z z 9.778.971 3.430.066 1.792.456 1.637.610
2007 23.562.199 20.893.302 11.264.648 1.337.879 z z 8.290.775 2.668.897 1.709.624 959.273
2006 23.648.032 21.128.692 11.512.481 1.456.105 z z 8.160.106 2.519.340 1.510.962 1.008.378
2005 22.353.152 20.219.717 11.183.184 1.457.467 z z 7.579.066 2.133.435 1.360.352 773.083
2004 22.735.142 20.699.094 11.020.097 1.514.971 z z 7.432.601 2.036.048 1.176.695 859.353
2003 21.444.705 19.637.832 11.427.951 1.338.835 z z 6.034.603 1.806.873 1.082.413 724.460
2002 20.465.614 18.911.447 11.360.285 1.226.972 z z 5.605.976 1.554.167 974.001 580.166
2001 19.124.750 17.935.368 10.926.524 1.080.056 z z 4.533.465 1.189.382 899.943 289.439
2000 18.925.109 17.857.667 11.283.980 1.061.361 z z 4.113.854 .. 1.067.442 ..
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica
(1) Fins l'any 2011 fa referència a la recollida no selectiva de residus (fracció resta) per destí primari. A partir de l'any 2012 fa referència a la recollida no selectiva de residus per destí final.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de febrer de 2020.

Estadística RESMC

Nota metodològica

S'entén per residu qualsevol substància o objecte de la qual el posseïdor es desprèn o té la intenció o l'obligació de desprendre's. Els residus municipals són residus generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, o residus que no tenen la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició poden assimilar-se als que es produeixen en llocs o en activitats diferents (neteja de la via pública, zones verdes, animals domèstics morts, residus i runes procedents d'obres menors de la construcció).

El coeficient de generació de residus correspon al nombre de quilograms diaris de residus generats per habitant. Per al seu càlcul s'ha utilitzat la població padronal.

Les taules mostren la destinació primària dels residus recollits barrejats o fracció resta i la quantitat bruta dels residus recollits selectivament.

La recollida selectiva bruta inclou els impropis (és a dir, aquells residus que no corresponen a la fracció residual objecte de recollida).

Els residus barrejats es poden comptar per destí primari o per destí final. El destí primari considera quin és el punt d’entrada en el sistema de tractament de residus a partir de la recollida. Pot ser el dipòsit controlat, la incineració o bé la planta de tractament mecànic i biològic (TMB).

El destí final inclou les dades de dipòsit controlat i incineració per destí primari i el destí dels residus després de passar per la planta de tractament mecànic i biològic.

Fins l’any 2011 les dades de recollida de residus barrejats consideren la recollida no selectiva de residus per destí primari. A partir de l'any 2012 fan referència a la recollida no selectiva de residus per destí final.

Pels anys 2000-2003 les dades de recollida de residus barrejats d'Espanya inclouen informació sobre la deposició no controlada.