Saltar al contingut principal

Espais naturals protegits

Espais naturals protegits Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Nombre d'espais 184 0,0
Extensió total protegida (hectàrees) 1.112.138 0,0
Extensió terrestre 1.026.501 0,0
Extensió marítima 85.637 0,0
Superfície terrestre protegida sobre la superfície total (%) 32,0 z Dada no procedent
Font:
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Departament de Territori i Sostenibilitat.
(z) Dada no procedent.
Espais naturals protegits Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Nombre d'espais .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Extensió total protegida (hectàrees) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Extensió terrestre .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Extensió marítima .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Superfície terrestre protegida sobre la superfície total (%) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible z Dada no procedent
Font: Europarc-Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya s'actualitzen biennalment.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 9 de novembre de 2023.

PENP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits (PENP).

Nota metodològica

El Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat al desembre del 1992, Decret 328/1992, estableix les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es considera necessari assegurar d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. Dins d'aquests espais, són d'aplicació quatre normes bàsiques:

  • Règim urbanístic del sòl no urbanitzable.
  • Restricció de la circulació motoritzada amb finalitats esportives.
  • Regulació de les activitats extractives d'acord amb la Llei 12/1981.
  • Submissió de determinades obres al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

La situació final del PEIN a Catalunya fins a l'any 2005 incloïa 144 espais d'interès natural que abastaven 648.065 ha. Però amb l'aprovació al setembre del 2006 de la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000, el PEIN ha experimentat un creixement destacat de la seva superfície total i el seu número d'espais. La causa d'aquest creixement ha esta la incorporació al PEIN de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).