Saltar al contingut principal

Espais naturals protegits

Espais naturals protegits Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Nombre d'espais 184 0,0
Extensió total protegida (hectàrees) 1.110.213 0,0
Extensió terrestre 1.024.576 0,0
Extensió marítima 85.637 0,0
Superfície terrestre protegida sobre la superfície total (%) 31,9 z
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
(z) Dada no procedent.
Espais naturals protegits Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Nombre d'espais .. ..
Extensió total protegida (hectàrees) .. ..
Extensió terrestre .. ..
Extensió marítima .. ..
Superfície terrestre protegida sobre la superfície total (%) .. ..
Font: Europarc-Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya s'actualitzen biennalment.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 10 de novembre de 2021.

Estadística PENP

Nota metodològica

El Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat al desembre del 1992, Decret 328/1992, estableix les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es considera necessari assegurar d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. Dins d'aquests espais, són d'aplicació quatre normes bàsiques:

  • Règim urbanístic del sòl no urbanitzable.
  • Restricció de la circulació motoritzada amb finalitats esportives.
  • Regulació de les activitats extractives d'acord amb la Llei 12/1981.
  • Submissió de determinades obres al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

La situació final del PEIN a Catalunya fins a l'any 2005 incloïa 144 espais d'interès natural que abastaven 648.065 ha. Però amb l'aprovació al setembre del 2006 de la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000, el PEIN ha experimentat un creixement destacat de la seva superfície total i el seu número d'espais. La causa d'aquest creixement ha esta la incorporació al PEIN de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).