Incendis forestals

Incendis forestals Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Nombre d'incendis 629 12,3
Superfície afectada 1.294 -35,6
Arbrada 493 -48,3
No arbrada 802 -24,2
% sobre la superfície forestal total 0,06 ..
Unitats: Hectàrees.
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Forests.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Incendis forestals Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Nombre d'incendis .. ..
Superfície afectada .. ..
Arbrada .. ..
No arbrada .. ..
% sobre la superfície forestal total .. ..
Unitats: Hectàrees.
Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Nota: Les dades de l'any 2016 per a Espanya són provisionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 6 d'abril del 2018.

Nota metodològica

La informació sobre els incendis forestals correspon al nombre anual d'incendis registrats, d'una banda, i a la superfície total afectada, de l'altra, especificant si aquesta es trobava arbrada o no.

Pel que fa a les causes que els han originat, es poden sintetitzar en cinc categories generals:

  • Accidentals: ferrocarrils, línies elèctriques, maniobres militars, motors.
  • Intencionats.
  • Naturals.
  • Negligències: abocadors, crema agrícola/pastures, fogueres, fumadors, treballs forestals.
  • Desconegudes.

Taules disponibles [+]