Saltar al contingut principal

Incendis forestals

Incendis forestals Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Incendis (nombre) 289 -47,0
Superfície afectada (hectàrees) 132,4 -97,4
Arbrada 53 -97,4
No arbrada 79 -97,4
% sobre la superfície forestal total 0,01 ..
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció General de Forests.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Incendis forestals Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Incendis (nombre) 7.745 -29,0
Superfície afectada (hectàrees) 65.923,1 -21,6
Arbrada 17.378 -33,8
No arbrada 48.545 -16,0
% sobre la superfície forestal total 0,24 ..
Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Nota: Les dades de l'any 2020 per a Espanya són provisionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 17 de maig de 2021.

Estadística INCEN

Nota metodològica

La informació sobre els incendis forestals correspon al nombre anual d'incendis registrats, d'una banda, i a la superfície total afectada, de l'altra, especificant si aquesta es trobava arbrada o no.

Pel que fa a les causes que els han originat, es poden sintetitzar en cinc categories generals:

  • Accidentals: ferrocarrils, línies elèctriques, maniobres militars, motors.
  • Intencionats.
  • Naturals.
  • Negligències: abocadors, crema agrícola/pastures, fogueres, fumadors, treballs forestals.
  • Desconegudes.