Saltar al contingut principal

Incendis forestals

Incendis forestals Catalunya. 1994
Valor Variació (%)
Incendis (nombre) 1.217 53,9
Superfície afectada (hectàrees) 76.625,0 1.050,2
Arbrada 62.575 1.780,3
No arbrada 14.050 321,4
% sobre la superfície forestal total 3,92 ..
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Forests.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Incendis forestals Espanya. 1994
Valor Variació (%)
Incendis (nombre) 17.914 21,8
Superfície afectada (hectàrees) 419.258,0 350,3
Arbrada 234.736 618,9
No arbrada 184.522 205,2
% sobre la superfície forestal total 1,82 ..
Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 24 d'abril de 2015. Sèries revisades el 8 de febrer de 2019.

Estadística INCEN

Nota metodològica

La informació sobre els incendis forestals correspon al nombre anual d'incendis registrats, d'una banda, i a la superfície total afectada, de l'altra, especificant si aquesta es trobava arbrada o no.

Pel que fa a les causes que els han originat, es poden sintetitzar en cinc categories generals:

  • Accidentals: ferrocarrils, línies elèctriques, maniobres militars, motors.
  • Intencionats.
  • Naturals.
  • Negligències: abocadors, crema agrícola/pastures, fogueres, fumadors, treballs forestals.
  • Desconegudes.