Saltar al contingut principal

Utilització del sòl

Utilització del sòl Catalunya Valor (hectàrees)
Superfície forestal Bosc Bosquines Altra vegetació Àrees sense vegetació Conreus Secà Regadiu Urbà, urbanitzable i infraestructures Total
2021 2.047.381 1.124.440 706.631 216.310 115.649 828.850 552.864 275.986 218.917 3.210.797
2020 2.047.093 1.124.224 711.316 211.553 115.560 828.811 555.119 273.692 219.333 3.210.797
2019 2.048.206 1.125.598 710.305 212.303 112.587 830.835 559.132 271.703 219.169 3.210.797
2018 2.050.635 1.122.391 712.525 215.719 108.271 833.521 562.756 270.765 218.370 3.210.797
2017 2.054.774 1.119.161 715.352 220.261 105.665 830.981 562.319 268.662 217.783 3.209.202
2016 2.054.990 1.119.486 715.777 219.727 104.115 834.159 563.946 270.213 215.939 3.209.203
2015 2.054.521 1.118.963 716.273 219.285 104.461 834.751 568.917 265.834 215.469 3.209.202
2014 2.053.467 1.121.387 714.772 217.308 103.017 838.110 570.830 267.280 214.608 3.209.202
2013 2.060.780 1.137.800 698.403 224.577 100.144 836.736 570.876 265.860 211.545 3.209.205
2012 2.049.909 1.269.357 656.267 124.285 103.941 843.663 579.355 264.308 211.692 3.209.205
2011 2.048.447 1.267.757 651.137 129.553 110.993 840.303 577.290 263.013 209.461 3.209.204
2010 2.051.834 1.251.832 650.319 149.683 112.007 841.842 579.440 262.402 203.521 3.209.204
2009 2.050.580 1.251.872 647.450 151.258 110.817 846.609 586.014 260.595 201.198 3.209.204
2008 2.044.346 1.246.866 650.611 146.869 107.684 857.651 595.398 262.253 199.523 3.209.204
2007 2.038.037 1.231.006 648.144 158.887 111.593 858.744 597.537 261.207 200.836 3.209.210
2006 1.980.586 1.052.985 507.632 419.969 121.496 907.592 644.451 263.141 200.017 3.209.691
2005 1.945.205 995.121 495.612 454.472 149.182 917.032 655.961 261.071 196.926 3.208.345
2004 1.900.506 937.784 472.514 490.208 175.775 921.917 660.149 261.768 209.844 3.208.042
2003 1.895.648 915.046 476.763 503.839 178.315 921.990 663.877 258.113 213.388 3.209.341
2002 1.900.146 914.195 476.018 509.933 175.501 918.801 658.951 259.850 214.817 3.209.265
2001 1.902.856 912.818 478.136 511.902 170.975 927.312 661.200 266.112 207.526 3.208.669
Font:
2001-2019: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2020-2021: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: El 2018 es va actualitzar la informació de superfícies municipals amb les dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) publicades per l'Idescat.
Utilització del sòl Espanya Valor (hectàrees)
Superfície forestal Àrees sense vegetació Conreus Urbà, urbanitzable i infraestructures Total
2021 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 29.619.077 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.646.395 4.331.517 50.596.989
2019 29.494.975 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.759.807 4.340.498 50.595.280
2018 29.526.012 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.770.364 4.302.510 50.598.886
2017 29.320.546 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.861.958 4.413.557 50.596.061
2016 29.337.320 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16.985.176 4.271.014 50.593.510
2015 29.265.070 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.033.007 4.295.468 50.593.545
2014 29.089.785 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.187.885 4.315.874 50.593.544
2013 29.003.996 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.132.780 4.417.660 50.554.436
2012 28.543.223 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.539.289 4.511.480 50.593.992
2011 28.975.937 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.081.000 4.593.345 50.650.282
2010 28.964.459 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.221.364 4.374.500 50.560.323
2009 29.120.424 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.216.291 4.226.625 50.563.340
2008 28.942.325 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.270.927 4.347.103 50.560.355
2007 28.789.392 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.396.953 4.371.818 50.558.163
2006 28.762.353 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.578.528 4.219.462 50.560.343
2005 28.437.870 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17.844.192 4.278.281 50.560.343
2004 27.631.000 2.059.000 18.644.000 2.205.000 50.539.000
2003 27.646.700 2.110.100 18.664.000 2.102.000 50.522.800
2002 27.647.000 2.110.000 18.664.000 2.102.000 50.523.000
2001 27.202.000 2.120.000 18.895.000 2.133.000 50.350.000
Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Nota: A partir del 2005, les "àrees sense vegetació" estan incloses en el sòl "urbà, urbanitzable i infraestructures".
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 9 de juny de 2022.

Estadística PGV

Nota metodològica

La investigació sobre la distribució general de la superfície de Catalunya resumeix les dades de l'enquesta 1-T sobre superfícies ocupades pels conreus agrícoles, que realitza anualment el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per a cada terme municipal, i agrega posteriorment les dades per tal d'obtenir còmputs comarcals i per al total de Catalunya.

L'any 2007 es van introduir millores en l'elaboració de l'estadística, amb nous criteris de classificació d'acord amb les eines d'informació geogràfica (SIGPAC), que afecta especialment la classificació d'altra vegetació, que en bona part queda redistribuïda com a bosc o bosquina, alhora que en menor mesura disminueix la superfície de conreu. Aquests canvis impliquen que les dades no siguin directament comparables amb les dels anys anteriors.

La superfície forestal comprèn la superfície forestal arbrada, ocupada per boscos i plantacions d'arbres, les bosquines, ocupades per màquies, garrigues, brolles, landes, arbusts, matolls i situacions de trànsit entre el bosc i el matollar, i les superfícies amb altra vegetació com són els prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides i erms pasturats.

Els conreus comprenen els terrenys sembrats amb plantacions d'espècies anuals o plurianuals: cultius herbacis i llenyosos, tant en secà com en regadiu, i els guarets.

Les àrees sense vegetació inclouen els sòls nus, roquissars, escarpaments, tarteres, xaragalls, sorrals i platges, congestes, llacs, embassaments i rius.

El territori urbanitzat i infraestructures correspon a l'ocupat per nuclis urbans, zones urbanes de baixa densitat, zones industrials i comercials i les infraestructures viàries.