Saltar al contingut principal

Accidents de trànsit amb víctimes

Accidents de trànsit amb víctimes Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Accidents 23.061 5,3
Vies urbanes 15.509 3,8
Vies interurbanes 7.552 8,5
Víctimes 29.698 5,6
Ferits 29.470 5,5
Ferits greus 1.564 9,2
Ferits lleus 27.906 5,3
Morts a 24 hores 228 18,8
Morts a 30 dies 264 9,5
Font: Departament d'Interior. Servei Català de Trànsit.
Nota: Morts a 24 hores en vies urbanes i interurbanes.
Accidents de trànsit amb víctimes Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Accidents .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Víctimes .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Morts a 24 hores 1.145 (p) Dada provisional 14,3 (p) Dada provisional
Morts a 30 dies .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Dirección General de Tráfico.
Nota: Morts a 24 hores en vies interurbanes.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 10 de novembre de 2023.

SV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de seguretat viària (SV).

Nota metodològica

D'acord amb l'Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria de Govern de 18 de febrer de 1993, per la qual es modifica l'Estadística d'accidents de circulació (BOE núm. 47, de 24 de febrer de 2003), són objecte d'aquesta estadística els accidents que compleixen les circumstàncies següents:

1. Produir-se o tenir el seu origen en una de les vies o els terrenys que són objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

2. Resultar-ne com a conseqüència:

  • a) Una o més persones mortes o ferides.
  • b) Només danys materials.

3. Estar-hi implicat, com a mínim, un vehicle en moviment.

Definicions

Accident amb víctimes

Aquell en el qual una o més persones resulten mortes o ferides.

Víctima

Tota persona que resulti morta o ferida com a conseqüència d'un accident de trànsit.

Ferit

Tota persona que no ha resultat morta en un accident de trànsit, però que ha sofert una o més ferides greus o lleus.

Ferit greu

Tota persona que, com a conseqüència de l'accident, és hospitalitzada per un període superior a 24 hores.

Ferit lleu

Tota persona que, com a conseqüència de l'accident, rep assistència mèdica en el lloc de l'accident o bé és hospitalitzada per un període inferior a 24 hores.

Mort

Tota persona que, com a conseqüència de l'accident, mori en el moment de l'accident o dins dels 30 dies següents.

El nombre de morts durant les primeres 24 hores es determina mitjançant el seguiment de tots els casos; els dels morts dins dels 30 dies següents es determina, fins al moment en què estigui plenament garantit el seguiment real de tots els ferits durant aquest període, aplicant a la xifra de morts a 24 hores el factor de correcció que es dedueixi del seguiment real d'una mostra representativa de ferits greus que, com a mínim cada quatre anys, realitzarà el Servei Català de Trànsit, conjuntament amb la Direcció General de Trànsit. Aquests factors de correcció es van aplicar per primera vegada l'any 1993. Van ser revisats en compliment del que establia l'esmentada Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria de Govern; el 2001 s'hi van aplicar nous factors.