Alumnes universitaris que estudien al mateix municipi on resideixen

Alumnes universitaris que estudien al mateix municipi on resideixen. Per sexe Catalunya. Curs 2016-2017
Valor
Alumnes residents Alumnes residents que estudien al mateix municipi Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)
Total 152.397 38.232 25,1
Homes 70.951 18.688 26,3
Dones 81.446 19.544 24,0
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris.

Data de publicació: 9 de novembre del 2018.

Estadística EMOUNIV

Nota metodològica

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants universitaris ofereix informació dels alumnes que es desplacen entre el lloc de residència i el lloc d'estudi, a partir de les dades de matrícula de Catalunya, que fan referència tant als estudiants que hi resideixen com als que no.

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de les dades de matrícula recollides per la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement.