Saltar al contingut principal

Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat

Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2021
Valor (milers) Percentatge (%)
De 20 a 34 anys 84,8 6,5
Homes 44,7 6,7
Dones 40,1 6,3
De 35 a 64 anys 351,6 10,3
Homes 200,8 11,7
Dones 150,7 8,8
De 65 a 79 anys 186,2 18,2
Homes 59,5 12,7
Dones 126,7 22,8
De 80 anys i més 137,5 30,5
Homes 29,5 17,8
Dones 108,0 37,9
Total 760,1 12,3
Homes 334,6 11,1
Dones 425,5 13,4
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Percentatge respecte al total de persones de cada grup d'edat.
Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2021
Valor (milers) Percentatge (%)
De 20 a 34 anys 542,2 7,0
Homes 301,1 7,7
Dones 241,1 6,4
De 35 a 64 anys 2.355,3 11,1
Homes 1.375,9 13,0
Dones 979,4 9,2
De 65 a 79 anys 1.188,1 18,4
Homes 408,7 13,7
Dones 779,3 22,5
De 80 anys i més 900,5 31,5
Homes 200,7 19,0
Dones 699,8 38,8
Total 4.986,1 13,0
Homes 2.286,4 12,3
Dones 2.699,7 13,7
Font: INE. Cens de població i habitatges.
Nota: Percentatge respecte al total de persones de cada grup d'edat.

Darrera actualització: 20 de desembre de 2023.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

L'Enquesta contínua de llars és una estadística contínua que ofereix informació anualment sobre les característiques demogràfiques bàsiques de la població, de les llars i dels habitatges.

Els objectius de l'Enquesta són, d'una banda, obtenir una estadística anual amb les variables bàsiques de la població, les llars i els habitatges, semblantment al Cens de població i habitatges, però amb informació més agregada. D'altra banda, facilitar l'elaboració d'enquestes a les llars que es puguin adreçar a submostres de l'Enquesta contínua de llars.

L'Enquesta contínua de llars és una operació per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE. L'Idescat difon els resultats de la mostra acumulada de dos anys, a 1 de gener, per Catalunya i províncies.

La tipologia de llars utilitzada es basa en la noció de nuclis familiars, que és una idea restringida de família, ja que la limita als vincles de parentiu més estrets. Hi ha quatre tipus de nuclis familiars:

  • parella sense fills
  • parella amb un fill o més
  • pare amb un fill o més
  • mare amb un fill o més

Les mares o els pares que viuen sols amb els seus fills també es denominen famílies monoparentals.

Com que es tracta de dades mostrals, els resultats s'han arrodonit convenientment. Per això algun total pot no coincidir amb la suma de la desagregació.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.