Saltar al contingut principal

Consum domèstic de materials

Consum domèstic de materials (CDM) Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Consum domèstic de materials (CDM) 50.540.505 6,8
Extracció domèstica 37.519.030 7,0
Balanç comercial físic 13.021.475 6,0
CDM per habitant 6,72 6,08
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Consum domèstic de materials (CDM) Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Consum domèstic de materials (CDM) 408.852.328 2,2
Extracció domèstica 331.342.087 0,5
Balanç comercial físic 77.510.241 10,5
CDM per habitant 8,79 2,09
Unitats: Tones.
Font: INE. Compte de fluxos de materials.

Darrera actualització: 30 de març de 2021.

Estadística CFM

Nota metodològica

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics que s'introdueixen al sistema econòmic procedents del medi ambient o d'altres sistemes econòmics i els outputs que es dirigeixen a altres economies o al medi natural.

Consum domèstic de materials: derivat comptable resultat de la suma de l'extracció domèstica i el balanç comercial físic. Quantifica els materials utilitzats directament en l'economia.