Saltar al contingut principal

Consum domèstic de materials

Consum domèstic de materials (CDM) Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Consum domèstic de materials (CDM) 49.189.185 0,1
Extracció domèstica 35.054.062 1,0
Balanç comercial físic 14.135.123 -1,9
CDM per habitant 6,58 -0,36
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Consum domèstic de materials (CDM) Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Consum domèstic de materials (CDM) 399.935.087 -2,4
Extracció domèstica 329.769.067 0,6
Balanç comercial físic 70.166.020 -14,4
CDM per habitant 8,62 -2,38
Unitats: Tones.
Font: INE. Compte de fluxos de materials.

Darrera actualització: 31 de març de 2020.

Estadística CFM

Nota metodològica

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics que s'introdueixen al sistema econòmic procedents del medi ambient o d'altres sistemes econòmics i els outputs que es dirigeixen a altres economies o al medi natural.

Consum domèstic de materials: derivat comptable resultat de la suma de l'extracció domèstica i el balanç comercial físic. Quantifica els materials utilitzats directament en l'economia.