Consum domèstic de materials (CDM) Catalunya. Valor
Consum domèstic de materials (CDM) Extracció domèstica Balanç comercial físic CDM per habitant
2015 49.127.444 34.721.246 14.406.199 6,61
2014 46.373.406 33.483.484 12.889.923 6,24
2013 42.436.281 33.209.392 9.226.890 5,69
2012 50.002.125 39.004.232 10.997.892 6,67
2011 60.353.851 47.783.055 12.570.794 8,03
2010 73.928.628 54.390.417 19.538.211 9,88
2009 85.077.660 65.419.136 19.658.524 11,44
2008 99.259.894 74.725.380 24.534.512 13,49
2007 120.871.321 92.527.337 28.343.983 16,74
2006 116.963.913 93.539.341 23.424.574 16,54
2005 117.913.548 91.476.899 26.436.649 17,04
2004 118.239.554 94.105.072 24.134.482 17,47
2003 114.832.607 90.393.738 24.438.869 17,33
2002 98.863.870 79.189.618 19.674.252 15,26
2001 93.808.828 74.145.621 19.663.207 14,83
2000 91.243.510 71.046.529 20.196.981 14,68
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Consum domèstic de materials (CDM) Espanya. Valor
Consum domèstic de materials (CDM) Extracció domèstica Balanç comercial físic CDM per habitant
2015 409.766.710 327.810.309 81.956.401 8,83
2014 391.955.294 314.577.662 77.377.632 8,44
2013 388.022.195 315.911.817 72.110.378 8,33
2012 413.268.643 328.933.136 84.335.507 8,84
2011 519.335.045 423.998.796 95.336.250 11,11
2010 588.651.006 481.591.937 107.059.069 12,64
2009 662.726.517 546.191.359 116.535.158 14,29
2008 811.939.817 (b) 661.570.195 (b) 150.369.622 (b) 17,66 (b)
2007 931.722.370 763.550.849 168.171.521 20,76
2006 909.684.599 744.515.234 165.169.366 20,64
2005 868.134.447 701.815.539 166.318.907 20,00
2004 841.158.713 692.166.370 148.992.344 19,70
2003 817.133.232 677.616.675 139.516.556 19,45
2002 773.981.129 629.233.707 144.747.422 18,73
2001 710.364.488 580.645.603 129.718.884 17,44
2000 689.929.479 562.420.863 127.508.616 17,14
Unitats: Tones.
Font: INE. Compte de fluxos de materials.
(b) Ruptura en la sèrie.

Data de publicació: 28 de març del 2019.

Estadística CFM

Nota metodològica

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics que s'introdueixen al sistema econòmic procedents del medi ambient o d'altres sistemes econòmics i els outputs que es dirigeixen a altres economies o al medi natural.

Consum domèstic de materials: derivat comptable resultat de la suma de l'extracció domèstica i el balanç comercial físic. Quantifica els materials utilitzats directament en l'economia.