Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-28)

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 62.917,2 -10,2
Nivell tecnològic alt 9.038,1 3,4
Unió Europea 4.749,6 5,9
Resta del món 4.288,5 0,7
Nivell tecnològic mitjà alt 27.445,6 -14,2
Unió Europea 18.679,6 -14,6
Resta del món 8.766,0 -13,2
Nivell tecnològic mitjà baix 8.317,6 -20,2
Unió Europea 5.889,0 -18,1
Resta del món 2.428,6 -24,9
Nivell tecnològic baix 18.115,9 -4,1
Unió Europea 11.388,0 -7,0
Resta del món 6.727,9 1,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Exportacions de productes industrials 232.829,7 -10,6
Nivell tecnològic alt 24.909,2 -6,9
Unió Europea 15.339,2 1,0
Resta del món 9.570,0 -17,2
Nivell tecnològic mitjà alt 98.074,7 -11,9
Unió Europea 67.967,3 -11,5
Resta del món 30.107,4 -12,8
Nivell tecnològic mitjà baix 47.065,9 -17,5
Unió Europea 29.735,8 -15,1
Resta del món 17.330,0 -21,4
Nivell tecnològic baix 62.780,0 -3,8
Unió Europea 40.795,6 -3,6
Resta del món 21.984,4 -4,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2021.

Dades trimestrals

COMTEC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC).

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.