Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques (UE-28)

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Catalunya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 69.454,6 -16,4
Nivell tecnològic alt 10.975,0 -2,0
Unió Europea 6.221,5 -7,2
Resta del món 4.753,5 5,7
Nivell tecnològic mitjà alt 32.115,8 -18,6
Unió Europea 21.180,1 -21,4
Resta del món 10.935,7 -12,4
Nivell tecnològic mitjà baix 9.148,8 -26,0
Unió Europea 5.533,3 -16,6
Resta del món 3.615,5 -36,9
Nivell tecnològic baix 17.215,0 -14,2
Unió Europea 8.855,8 -12,1
Resta del món 8.359,2 -16,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques Espanya. 2020 (p)
Valor Variació (%)
Importacions de productes industrials 233.630,4 -11,9
Nivell tecnològic alt 42.210,8 -1,5
Unió Europea 23.784,7 -1,9
Resta del món 18.426,1 -0,9
Nivell tecnològic mitjà alt 98.091,1 -14,3
Unió Europea 68.018,6 -16,4
Resta del món 30.072,6 -9,2
Nivell tecnològic mitjà baix 34.530,6 -18,7
Unió Europea 21.686,7 -15,2
Resta del món 12.844,0 -24,1
Nivell tecnològic baix 58.797,9 -10,1
Unió Europea 27.277,2 -10,6
Resta del món 31.520,7 -9,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2021.

Dades trimestrals

COMTEC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic (COMTEC).

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.