Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya. 2021
Valor Variació (%)
Total 2.968,8 -4,8
OCDE 2.642,4 -9,3
Unió Europea (UE-27) 1.930,0 8,3
Amèrica del Nord 188,0 131,3
Amèrica Llatina 327,1 896,9
Resta d'Amèrica 70,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Àsia i Oceania 157,0 -66,0
Àfrica 0,6 -15,7
Paradisos fiscals 78,3 369,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Espanya. 2021
Valor Variació (%)
Total 28.785,1 17,7
OCDE 27.595,9 20,6
Unió Europea (UE-27) 21.930,2 57,6
Amèrica del Nord 1.778,9 134,8
Amèrica Llatina 1.180,2 77,9
Resta d'Amèrica 95,8 102,0
Àsia i Oceania 822,6 -57,3
Àfrica 47,2 249,5
Paradisos fiscals 114,2 37,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Darrera actualització: 24 de març de 2022.

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.