Saltar al contingut principal

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Catalunya. 2023 (p)
Valor Variació (%)
Total 365,1 -58,1
OCDE 321,4 -27,1
Unió Europea (UE-27) 134,3 -42,2
Amèrica del Nord 146,6 7,1
Amèrica Llatina 35,5 -88,9
Resta d'Amèrica 0,1 -92,4
Àsia i Oceania 23,4 169,5
Àfrica 0,2 -98,2
Paradisos fiscals 1,7 -99,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa
Nota: Les dades són provisionals.
(p) Dada provisional.
Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques Espanya. 2023 (p)
Valor Variació (%)
Total 18.655,4 -43,1
OCDE 14.728,9 -47,5
Unió Europea (UE-27) 5.768,1 -45,4
Amèrica del Nord 6.130,2 14,3
Amèrica Llatina 5.041,4 7,8
Resta d'Amèrica 19,0 -50,2
Àsia i Oceania 403,3 -71,1
Àfrica 369,4 511,8
Paradisos fiscals 33,1 -84,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa
Nota: Les dades són provisionals.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 3 d'abril de 2024.

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.