Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 1r trimestre del 2024 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 23.588,4 -2.678,1 -10,2 -10,2
Nivell tecnològic alt 3.234,7 -682,3 -17,4 -17,4
Productes farmacèutics 1.925,0 -437,9 -18,5 -18,5
Productes informàtics, electrònics i òptics 1.252,7 -224,2 -15,2 -15,2
Altres 57,0 -20,3 -26,2 -26,2
Nivell tecnològic mitjà alt 11.467,7 -1.077,8 -8,6 -8,6
Productes químics 3.716,1 -686,8 -15,6 -15,6
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 7.062,8 -374,2 -5,0 -5,0
Altres 688,9 -16,8 -2,4 -2,4
Nivell tecnològic mitjà baix 3.466,4 -623,2 -15,2 -15,2
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 2.069,8 -175,3 -7,8 -7,8
Productes metàl·lics 572,6 -22,4 -3,8 -3,8
Altres 824,0 -425,5 -34,1 -34,1
Nivell tecnològic baix 5.419,7 -294,8 -5,2 -5,2
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.855,9 -191,1 -3,8 -3,8
Altres 563,8 -103,7 -15,5 -15,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l'any anterior.
Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 1r trimestre del 2024 (p)
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 82.627,3 -4.842,0 -5,5 -5,5
Nivell tecnològic alt 13.665,6 -1.075,5 -7,3 -7,3
Productes farmacèutics 5.271,1 -1.257,6 -19,3 -19,3
Productes informàtics, electrònics i òptics 6.762,7 -199,2 -2,9 -2,9
Altres 1.631,8 381,2 30,5 30,5
Nivell tecnològic mitjà alt 35.746,5 -1.301,7 -3,5 -3,5
Productes químics 8.988,3 -1.119,4 -11,1 -11,1
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 24.511,3 -79,7 -0,3 -0,3
Altres 2.246,9 -102,6 -4,4 -4,4
Nivell tecnològic mitjà baix 13.692,3 -1.397,4 -9,3 -9,3
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 8.628,4 -777,2 -8,3 -8,3
Productes metàl·lics 2.308,3 27,8 1,2 1,2
Altres 2.755,7 -648,0 -19,0 -19,0
Nivell tecnològic baix 19.522,9 -1.067,4 -5,2 -5,2
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 17.755,4 -863,3 -4,6 -4,6
Altres 1.767,5 -204,1 -10,4 -10,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l'any anterior.
Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 27 de maig de 2024. Propera actualització: 10 de setembre de 2024 Calendari

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.