Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Catalunya. Març del 2024 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 103,8 4,0 0,6 1,2
Alimentació 111,3 9,6 2,7 2,5
Resta de productes 95,7 -2,3 -1,8 -0,1
Índex general (preus constants) 89,0 3,0 -1,8 -1,5
Alimentació 89,5 9,4 -1,2 -2,5
Resta de productes 88,4 -4,2 -2,6 -0,1
Unitats: Índex (Base 2021 = 100).
Font: Idescat.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional.
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) Espanya. Març del 2024 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) 109,4 7,6 2,2 1,8
Alimentació 118,4 10,5 5,2 5,3
Resta de productes 104,9 6,0 0,7 0,2
Índex general (preus constants) 91,5 7,3 -0,4 -1,7
Alimentació 92,3 10,4 0,9 -0,2
Resta de productes 97,0 5,4 0,3 -0,5
Unitats: Índex (Base 2021 = 100).
Font: INE.
Notes:
Els tres darrers períodes són provisionals.
Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 6 de maig de 2024. Propera actualització: 5 de juny de 2024 Calendari

Nota metodològica

L'índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'una informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. Actualment s'hi inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades, i no inclou l'IVA. Això fa que la comparabilitat dels resultats no es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2021. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 1995.

D'acord a la CCAE-2009, cal especificar que aquests índexs no inclouen les estacions de servei.