Saltar al contingut principal

Població. Per grups d'edat

Població. Per grups d'edat Catalunya. 2n semestre del 2023 (p)
Valor Percentatge (%) Variació interanual Variació interanual (%)
De 0 a 19 anys 1.555.460 19,52 8.279 0,5
De 20 a 39 anys 1.909.884 23,96 59.750 3,2
De 40 a 59 anys 2.474.380 31,04 28.722 1,2
De 60 a 79 anys 1.572.791 19,73 35.842 2,3
De 80 anys i més 457.918 5,75 5.925 1,3
Total 7.970.433 100,00 138.518 1,8
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població.
Nota: Les dades del 1r semestre són a 1 de gener i les del 2n semestre són a 1 de juliol.
(p) Dada provisional.
Població. Per grups d'edat Espanya. 2n semestre del 2023 (p)
Valor Percentatge (%) Variació interanual Variació interanual (%)
De 0 a 19 anys 9.082.756 18,78 -993 0,0
De 20 a 39 anys 11.067.205 22,88 196.069 1,8
De 40 a 59 anys 15.222.485 31,47 107.555 0,7
De 60 a 79 anys 10.092.619 20,86 239.471 2,4
De 80 anys i més 2.908.271 6,01 49.880 1,7
Total 48.373.336 100,00 591.982 1,2
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Estadística contínua de població.
Nota: Les dades del 1r semestre són a 1 de gener i les del 2n semestre són a 1 de juliol.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 19 de febrer de 2024.

Nota metodològica

La font de les dades sobre l'estructura per sexe i edat de la població de Catalunya són les Estimacions de població , elaborades per l'Idescat. Les estimacions de població són una font de base censal que té per objectiu proporcionar una sèrie temporal homogènia des del 1981 sobre l'evolució semetral de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.