Saltar al contingut principal

Estrangers amb targeta de residència. Per sexe

Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Total 1.426.386 8,1
Homes 748.420 7,3
Dones 677.966 9,1
% sobre el total de la població 18,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
% sobre el total d'estrangers a Espanya 22,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Nota: El total inclou el nombre de certificats de registre o targeta en els quals no consta el sexe.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Total 6.493.147 8,1
Homes 3.345.637 7,3
Dones 3.147.510 8,9
% sobre el total de la població 13,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Nota: El total inclou el nombre de certificats de registre o targeta en els quals no consta el sexe.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2023.

Nota metodològica

L'Estadística d'estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor s'obté a partir dels fitxers obtinguts del Registre Central d'Estrangers, registre administratiu que gestiona la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, dependent del Ministeri de l'Interior.

L'explotació estadística d'aquests fitxers correspon a l'Observatori Permanent de la Immigració, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Es tracta d'una estadística d'estoc amb periodicitat trimestral. Es comptabilitza i analitza el nombre d'estrangers que disposen d'un certificat de registre o una targeta de residència en vigor al final de cada trimestre.

La legislació aplicable als estrangers que resideixen a Espanya depèn del seu règim de residència i aquest, en gran part, de la nacionalitat dels estrangers.

Aquesta estadística no inclou els estrangers següents:

  • Els que es trobin a Espanya en situació d'estada.
  • Els que es trobin a Espanya amb autorització d'estada per a la realització de cursos, estudis, treballs d'investigació o formació.
  • Els treballadors transfronterers que no resideixen a Espanya.
  • Els sol·licitants d'asil i els que han obtingut l'estatut de refugiats o l'estatut d'apàtrida.
  • Els estrangers de règim comunitari que no hagin sol·licitat la seva inscripció al Registre Central d'Estrangers o que l'hagin sol·licitada i no hagin obtingut encara el certificat corresponent.
  • Els estrangers que tenen caducada la seva documentació de residència i l'estan renovant.

A partir de l'any 2010, les dades s'han revisat amb l'objectiu de descomptar les persones que han accedit a la nacionalitat espanyola i els estrangers que han mort a Espanya i que tenien una autorització de residència en vigor en el moment del decés.