Saltar al contingut principal

Estrangers amb autorització d'estada per estudis. Per sexe

Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Total 17.084 24,5
Homes 7.494 20,5
Dones 9.590 27,8
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Nota: El total inclou el nombre d'autoritzacions d'estada en les quals no consta el sexe.
Estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor. Per sexe Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Total 63.030 13,8
Homes 26.973 12,6
Dones 36.057 14,7
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Nota: El total inclou el nombre d'autoritzacions d'estada en les quals no consta el sexe.

Darrera actualització: 21 de desembre de 2023.

Nota metodològica

L'Estadística d'estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor s'obté a partir dels fitxers obtinguts del Registre Central d'Estrangers, registre administratiu que gestiona la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, dependent del Ministeri de l'Interior.

L'explotació estadística d'aquests fitxers correspon a l'Observatori Permanent de la Immigració, dependent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Es tracta d'una estadística d'estoc amb periodicitat trimestral. Es comptabilitza i analitza el nombre d'estrangers que disposen d'una autorització d'estada per estudis en vigor al final de cada trimestre.