Saltar al contingut principal

Ruptures matrimonials

Ruptures matrimonials Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Nul·litats 10 -23,1
Separacions 454 -23,3
Divorcis 14.152 -6,6
Total 14.616 -7,2
Font: INE. Estadística de nul·litats, separacions i divorcis.
Notes:
A partir de l'any 2007 s'inclouen les ruptures matrimonials entre cònjuges del mateix sexe.
Les xifres totals poden no coincidir amb la suma de la seva desagregació, a causa de l'aplicació de factors de correcció i arrodoniment dels valors amb decimals.
Ruptures matrimonials Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Nul·litats 39 -31,6
Separacions 3.210 -12,6
Divorcis 81.302 -6,4
Total 84.551 -6,7
Font: INE. Estadística de nul·litats, separacions i divorcis.
Notes:
A partir de l'any 2007 s'inclouen les ruptures matrimonials entre cònjuges del mateix sexe.
Les xifres totals poden no coincidir amb la suma de la seva desagregació, a causa de l'aplicació de factors de correcció i arrodoniment dels valors amb decimals.

Darrera actualització: 13 de juliol de 2023.

Nota metodològica

L'Estadística de nul·litats, separacions i divorcis és una investigació estadística de caràcter anual dirigida a l'estudi dels processos de nul·litat, separació o divorci que es plantegen en l'àmbit judicial.

L'objectiu d'aquesta Estadística és conèixer el nombre de sentències sobre nul·litats, separacions i divorcis dictades al llarg de l'any de referència, i proporcionar informació sobre algunes de les principals característiques sociodemogràfiques dels cònjuges (sexe, edat, nacionalitat, nombre de fills), sobre el tipus de separació o divorci (de mutu acord o contenciós) i sobre altres variables d'interès social associades al procés judicial (pensió alimentària, custòdia, durada del procediment, etc.).

La unitat bàsica de l'Estadística és la sentència de nul·litat, separació o divorci dictada per l'òrgan judicial corresponent.

El període de referència és l'any de calendari, considerant per a això la data de dictamen de cada sentència. L'obtenció de la informació es realitza de forma contínua durant el mateix període de referència (any t) i els quatre primers mesos de l'any següent (any t+1). La difusió de les dades té periodicitat anual.

L'Estadística recull informació per a Catalunya i les quatre províncies.