Saltar al contingut principal
Indicadors de fecunditat Catalunya
Indicador conjuntural de fecunditat (fills per dona) Edat mitjana a la maternitat (anys) Fills nascuts fora del matrimoni (%) Taxa general de fecunditat (1)
2022 1,17 32,64 48,33 32,10
2021 1,20 32,64 48,29 33,12
2020 1,21 32,39 46,65 33,48
2019 1,27 32,29 49,70 35,41
2018 1,30 32,22 48,87 36,90
2017 1,36 32,13 49,09 38,93
2016 1,39 31,97 48,85 40,21
2015 1,39 31,88 47,74 40,95
2014 1,38 31,72 46,97 41,23
2013 1,33 31,57 45,86 40,58
2012 1,40 31,44 44,31 43,15
2011 1,42 31,31 36,96 44,49
2010 1,46 31,10 35,15 45,91
2009 1,46 30,94 34,45 46,14
2008 1,53 30,76 33,42 48,53
2007 1,45 30,84 32,39 46,18
2006 1,44 30,87 30,40 46,03
2005 1,42 30,93 29,51 45,39
2004 1,40 30,85 28,06 44,57
2003 1,36 30,92 26,05 43,12
2002 1,31 30,90 24,75 41,14
2001 1,28 30,95 22,29 39,86
2000 1,29 30,90 20,10 40,20
1999 1,22 30,90 18,40 37,60
1998 1,18 30,80 16,40 35,70
1997 1,19 30,70 15,30 35,84
1996 1,15 30,50 13,60 34,40
1995 1,14 30,30 12,80 34,00
1994 1,16 30,00 12,30 34,40
1993 1,19 29,80 11,70 35,30
1992 1,23 29,50 10,90 36,50
1991 1,22 29,30 11,40 36,40
1990 1,24 29,10 10,80 36,80
1986 1,37 28,50 7,40 41,80
1975 2,72 28,30 2,20 79,60
Font: Idescat.Estadística de naixements.
Nota: A l’octubre del 2023 s’han actualitzat les dades del període 2012-2021, atès que es disposa de les estimacions intercensals de població 2012-2021, que enllacen els resultats del Cens de població 2011 amb els del Cens de població 2021.
(1) Nascuts vius per 1.000 dones de 15 a 49 anys.
Indicadors de fecunditat Espanya
Indicador conjuntural de fecunditat (fills per dona) Edat mitjana a la maternitat (anys) Fills nascuts fora del matrimoni (%) Taxa general de fecunditat (1)
2022 1,16 32,61 50,14 31,40
2021 1,18 32,59 49,25 32,25
2020 1,18 32,31 47,59 32,42
2019 1,23 32,23 48,41 34,15
2018 1,26 32,19 47,28 35,37
2017 1,31 32,08 46,73 37,18
2016 1,33 32,00 45,88 38,50
2015 1,33 31,90 44,48 38,98
2014 1,32 31,78 42,52 39,13
2013 1,27 31,67 40,86 38,29
2012 1,32 31,56 38,96 40,19
2011 1,34 31,44 37,37 41,26
2010 1,37 31,20 35,52 42,19
2009 1,38 31,04 34,48 42,61
2008 1,44 30,83 33,16 44,68
2007 1,38 30,85 30,25 42,71
2006 1,36 30,90 28,36 42,49
2005 1,33 30,92 26,54 41,47
2004 1,32 30,87 25,05 41,04
2003 1,30 30,85 23,37 40,38
2002 1,25 30,80 21,74 38,88
2001 1,24 30,76 19,69 38,42
2000 1,23 30,72 17,70 38,01
1999 1,19 30,66 16,25 36,64
1998 1,15 30,54 14,48 35,39
1997 1,17 30,38 13,08 35,91
1996 1,16 30,19 11,65 35,42
1995 1,17 29,96 11,09 35,74
1994 1,20 29,72 10,74 36,59
1993 1,27 29,46 10,75 38,51
1992 1,32 29,25 10,52 40,01
1991 1,33 29,04 10,00 40,39
1990 1,36 28,86 9,60 41,47
1986 1,56 28,53 7,99 47,39
1975 2,80 28,80 2,02 79,10
Font: INE. Estadística de naixements.
Nota: A l’octubre del 2023 s’han actualitzat les dades del període 2012-2021, atès que es disposa de les estimacions intercensals de població 2012-2021, que enllacen els resultats del Cens de població 2011 amb els del Cens de població 2021.
(1) Nascuts vius per 1.000 dones de 15 a 49 anys.

Darrera actualització: 13 de març de 2024.

Nota metodològica

L'indicador conjuntural de fecunditat o nombre mitjà de fills per dona es calcula com l'addició de les taxes de fecunditat per edats i representa el nombre de fills que una generació de dones tindria si es mantinguessin estables les taxes de fecunditat per edats que s'observen en un moment donat. El nombre de fills efectivament tinguts per les generacions de dones fluctua menys que el calculat a partir de l'indicador conjuntural, que és molt sensible als canvis en el "calendari" de la fecunditat: un rejoveniment de l'edat mitjana de les mares es tradueix en un augment important de l'indicador, mentre que un retard en l'edat mitjana de les mares es tradueix en un descens acusat de l'indicador.

L'edat mitjana a la maternitat en néixer els fills és la mitjana d'edat en néixer els fills ponderada per les taxes a cada edat. S'ha calculat, en el numerador, el sumatori del producte de cada edat per la taxa de fecunditat. El denominador el constitueix el sumatori de les taxes.

La proporció de fills nascuts fora del matrimoni és el quocient entre els nascuts vius de mare no casada i el total de nascuts vius. S'expressa en tant per cent.

La taxa general de fecunditat és la relació entre el nombre de nascuts vius per cada 1.000 dones en edat fèrtil (entre 15 i 49 anys).

A partir de l'any 2012, les estadístiques de fecunditat incorporen els naixements de mares residents a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

La informació dels indicadors de moviment natural i migratori de la primera dècada del segle XXI s'ha actualitzat al mes de setembre del 2013, en disposar de les estimacions intercensals de població 2001–2011, que enllacen els resultats del Cens de població 2001 amb els del Cens de població 2011.