Saltar al contingut principal

Biblioteques

Biblioteques Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Biblioteques 850 -0,9
Llibres 26.208.991 0,3
Usuaris inscrits 5.404.115 -0,1
Visitants 38.571.328 -2,8
Biblioteques per 10.000 habitants 1,12 z Dada no procedent
Font: Idescat. Estadística de biblioteques.
(z) Dada no procedent.
Biblioteques Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Biblioteques 6.458 -2,7
Llibres 180.073.249 1,1
Usuaris inscrits 21.828.897 -2,0
Visitants 197.761.115 0,3
Biblioteques per 10.000 habitants 1,38 z Dada no procedent
Font: INE. Estadística de biblioteques.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 10 de desembre de 2019.

Nota metodològica

L'Estadística de biblioteques recopila dades de totes les biblioteques públiques i privades, qualsevol quina sigui la seva titularitat, excepte les privades la utilització de les quals no està permesa al públic, ni tan sols en condicions especials. No s'inclouen, però, per a la pròpia definició de l'operació les biblioteques escolars. A partir de l'any 2016 s'obté informació de les biblioteques militars a Catalunya.

Les biblioteques poden tenir un o més punts de servei, definits com a locals separats, en els quals es donen serveis de biblioteca.

L'Estadística de biblioteques és de realització biennal i s'adequa a la normativa internacional de la UNESCO. A partir del 2002, va ser modificada per la norma ISO 2789.

El 2002 la tipologia de biblioteques va ser redefinida de forma que apareix una nova categoria corresponent a les biblioteques per a grups específics d'usuaris.

L'Institut d'Estadística de Catalunya va elaborar per primera vegada l'Estadística de biblioteques l'any 1992. Les dades corresponents a anys anteriors tenen problemes d'exhaustivitat.