Saltar al contingut principal

Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació

Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Pantalles 676 0,0
Espectadors 18.705.023 -3,3
Recaptació (milers d'euros) 109.668 0,0
Pel·lícules catalanes 6.145 -18,2
Pel·lícules resta de l'Estat 10.804 2,5
Pel·lícules estrangeres 101.378 -3,3
Font: Departament de Cultura.
Cinema: Pantalles, espectadors i recaptació Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Pantalles 3.589 -0,8
Espectadors 98.900.000 -0,9
Recaptació (milers d'euros) 585.700 -0,9
Pel·lícules espanyoles 103.100 0,1
Pel·lícules estrangeres 482.700 -1,2
Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Darrera actualització: 14 d'octubre de 2021.

Nota metodològica

Les dades de producció de llargmetratges provenen de l'Institut Català d'Empreses Culturals. Per producció catalana s'entén aquella producció cinematogràfica amb participació d'empreses amb seu social a Catalunya, que es qualifica per la seva exhibició en sales de cinema.

Les dades d'exhibició es refereixen a les sales de cinema en actiu d'una o més pantalles, és a dir, a aquelles que han programat projeccions cinematogràfiques en el decurs de l'any. L'estadística s'ha elaborat a partir de la base de dades administratives del Departament de Cultura.

Pel que fa a les dades d'Espanya, la font d'informació és l'Estadística de Cinematografia: Producció, Exhibició, Distribució i Foment, de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport).