Saltar al contingut principal

Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació

Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació Catalunya. 2021
Valor % sobre el total Variació (%)
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 3.226.128 3.380.758 6.606.886 100,0 100,0 100,0 -0,1 -0,3 -0,2
Educació primària o inferior 420.456 573.396 993.852 13,0 17,0 15,0 3,2 -0,2 1,2
Primera etapa d'educació secundària i similar 969.436 862.126 1.831.562 30,0 25,5 27,7 -2,1 -2,0 -2,0
Segona etapa d'educació secundària i similar 795.405 746.907 1.542.312 24,7 22,1 23,3 -1,1 -1,0 -1,1
Educació superior 1.040.831 1.198.329 2.239.160 32,3 35,4 33,9 1,2 1,4 1,3
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Darrera actualització: 26 de juliol de 2023.

Nota metodològica

El nivell de formació es refereix al nivell d'estudis més alt assolit per la persona, estudiï o no en la data de referència. Es considera que una persona ha assolit un determinat nivell de formació quan ha acabat i aprovat tots els cursos d'aquest nivell i està en condicions, per tant, d'obtenir el títol o diploma corresponent.

Nivell de formació assolit

S'ofereixen resultats pels nivells de formació de la CCED-2020 (A) adaptada, agregats en 4 categories:

  • Educació primària o inferior (categories 01 a 03 de la CCED-2020 A adaptada)
  • Primera etapa d'educació secundària o similar (categoria 04 de la CCED-2020 A adaptada)
  • Segona etapa d'educació secundària o similar (categories 05 a 07 de la CCED-2020 A adaptada)
  • Educació superior (categories 08 a 12 de la CCED-2020 A adaptada)

La font d’aquesta informació per als anys 2001, 2011 i 2021 és el Cens de població i habitatges que duu a terme l’INE i que, amb una periodicitat anual a partir de 2021, proporciona les principals característiques demogràfiques i socials de la població.

Per als anys 2018 a 2020, la font de la informació és l’Estadística dels estudis de la població, que duu a terme l’Idescat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.