Saltar al contingut principal

Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació

Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació Catalunya. 2022
Nombre Variació (%)
Expedients de queixa 9.953 -16,6
Actuacions d'ofici 193 -26,9
Total 10.146 -16,8
Font: Síndic de Greuges.
Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació Espanya. 2022
Nombre Variació (%)
Expedients de queixa .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Actuacions d'ofici .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Defensor del Pueblo.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de març de 2023.

Nota metodològica

La Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009), atribueix al Síndic de Greuges la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Elegit per tres cinquenes parts del Parlament, és políticament independent; no depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència. Cada mandat té una durada de nou anys.

El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones, atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procediment que poden seguir per solucionar el seu problema. Les seves competències són limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars.

Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Síndic de Greuges, i no cal assistència lletrada ni representació processal. Les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada.