Saltar al contingut principal

Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació

Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació Catalunya Nombre
Expedients de queixa Actuacions d'ofici Total
2022 9.953 193 10.146
2021 11.932 264 12.196
2020 11.317 303 11.620
2019 16.889 626 17.515
2018 10.495 267 10.762
2017 10.164 281 10.445
2016 10.013 281 10.294
2015 10.647 205 10.852
2014 9.692 263 9.955
2013 9.024 219 9.243
2012 8.231 155 8.386
2011 8.065 115 8.180
2010 6.095 121 6.216
2009 5.941 105 6.046
2008 5.610 97 5.707
2007 5.299 96 5.395
2006 5.150 68 5.218
2005 3.617 81 3.698
2004 2.901 52 2.953
2003 2.729 46 2.775
2002 2.439 66 2.505
2001 2.153 62 2.215
2000 1.652 88 1.740
1999 1.686 62 1.748
1998 1.638 59 1.697
1997 1.833 53 1.886
1996 1.534 46 1.580
1995 1.489 35 1.524
1994 1.683 28 1.711
Font: Síndic de Greuges.
Nota: El 17 de març de 2017 es van revisar les dades dels anys 2013 i 2014 i es van passar a mostrar les "Queixes iniciades" en comptes de les "Queixes tramitades".
Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació Espanya Nombre
Expedients de queixa Actuacions d'ofici Total
2022 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2021 29.015 99 29.114
2020 28.020 289 28.309
2019 20.215 266 20.481
2018 16.998 372 17.370
2017 24.976 760 25.736
2016 16.485 872 17.357
2015 17.822 522 18.344
2014 23.186 489 23.675
2013 22.692 347 23.039
2012 33.478 371 33.849
2011 23.875 506 24.381
2010 34.208 466 34.674
2009 22.018 269 22.287
2008 23.646 253 23.899
2007 17.111 262 17.373
2006 31.301 142 31.443
2005 18.835 140 18.975
2004 28.878 112 28.990
2003 17.224 165 17.389
2002 21.039 152 21.191
2001 22.863 179 23.042
2000 26.874 121 26.995
1999 13.551 149 13.700
1998 23.964 156 24.120
1997 18.017 121 18.138
1996 25.753 122 25.875
1995 13.060 154 13.214
1994 18.503 91 18.594
Font: Defensor del Pueblo.
Nota: El 17 de març de 2017 es van revisar les dades dels anys 2013 i 2014 i es van passar a mostrar les "Queixes iniciades" en comptes de les "Queixes tramitades".
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de març de 2023.

Nota metodològica

La Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536 - 30/12/2009), atribueix al Síndic de Greuges la condició d'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Elegit per tres cinquenes parts del Parlament, és políticament independent; no depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència. Cada mandat té una durada de nou anys.

El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones, atén totes les consultes i orienta els interessats sobre el millor procediment que poden seguir per solucionar el seu problema. Les seves competències són limitades i no pot intervenir, per exemple, en conflictes entre particulars.

Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Síndic de Greuges, i no cal assistència lletrada ni representació processal. Les actuacions del Síndic de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada.