Saltar al contingut principal

Policia de la Generalitat-Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació

Policia de la Generalitat-Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació Catalunya Valor
Major Comissari Intendent Inspector Sotsinspector Sergent Caporal Agent Total
2023 1 28 56 157 426 960 2.618 14.109 18.355
2022 1 32 49 153 400 950 2.598 13.698 17.881
2021 1 27 56 159 399 950 2.599 13.698 17.889
2020 1 26 58 158 332 890 2.527 13.369 17.361
2019 1 21 47 130 377 909 2.571 12.860 16.916
2018 1 21 47 131 376 915 2.573 12.386 16.450
2017 1 19 48 133 391 922 2.602 12.494 16.610
2016 0 15 43 133 401 924 2.619 12.648 16.783
2015 0 15 45 133 370 875 2.514 12.917 16.869
2014 0 15 47 133 373 878 2.536 12.991 16.973
2013 0 15 47 133 375 883 2.544 13.083 17.080
2012 0 16 46 133 373 890 2.554 13.148 17.160
2011 0 16 46 134 373 886 2.555 12.644 16.654
2010 0 16 38 128 356 824 2.398 12.145 15.905
2009 0 16 30 119 374 820 2.403 11.356 15.118
2008 0 9 38 119 331 733 2.249 10.664 14.143
2007 0 9 31 105 292 641 2.058 9.879 13.015
2006 1 3 30 87 255 557 1.842 8.991 11.766
2005 1 3 24 67 218 482 1.644 8.138 10.577
2004 1 3 16 51 193 428 1.485 7.129 9.306
2003 1 3 11 57 149 375 1.365 6.322 8.283
2002 1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13 46 127 315 1.269 5.603 7.374
2001 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 11 35 96 282 1.123 5.133 6.681
2000 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 2 27 79 248 963 4.677 5.997
1999 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 2 15 62 206 817 4.133 5.236
1998 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 2 7 45 170 674 3.598 4.497
1997 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 0 4 32 129 542 3.077 3.785
1996 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 4 27 92 398 2.564 3.086
1995 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 0 20 62 315 2.001 2.399
1994 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1 0 8 71 228 1.670 1.978
Font: Departament d'Interior.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 27 de març de 2024.

Nota metodològica

L'assumpció de plenes competències en l'àmbit de la seguretat pública fa necessari disposar d'una eina de planificació que ajudi a governar el procés de creació, el creixement organitzatiu i el desplegament, per substitució, d'aquest nou servei. Aquesta eina és el Pla director del desplegament de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

La prestació del servei de la Policia de la Generalitat parteix d'una voluntat d'equiparar i homologar les actuacions policials amb independència del medi (urbà o rural) en què es produeixin, cercant en tot moment la proximitat al ciutadà i al seu marc geogràfic i social. D'aquesta manera, el Pla director es va dissenyar a partir de tres components fonamentals de base territorial: l'àrea bàsica policial, la zona i la regió, tot respectant l'estructura territorial existent i la realitat politicoadministrativa del nostre país. Aquestes divisions es caracteritzen pel seu alt grau de flexibilitat i adaptació als canvis que les realitats del desplegament puguin exigir.

Aquesta estructura de base territorial es completa, en darrer terme, amb els òrgans de comandament central, que dirigeixen l'actuació dels caps de les regions policials. Finalment, i en un mateix nivell que els serveis territorials centrals, l'organització es dota d'unes divisions centrals que tenen competència sobre tot el territori català i porten a terme tasques d'alta especialització i direcció tècnica.