Saltar al contingut principal

Bombers. Efectius i serveis

Bombers. Efectius i serveis Catalunya. 2023
Valor Variació (%)
Bombers de la Generalitat 4.675 2,1
Funcionaris 2.811 6,3
Voluntaris 1.864 -3,6
Serveis 80.803 3,5
Bombers de l'Ajuntament de Barcelona .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total efectius de bombers .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Departament d'Interior; Ajuntament de Barcelona.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 14 de juny de 2024.

Nota metodològica

Les estadístiques de bombers i el tipus de serveis que aquests realitzen provenen de dues fonts diferents. D'una banda, les estadístiques corresponents a l'actuació dels bombers de la Generalitat són publicades de forma detallada a la seva memòria anual i de manera sintètica a la Memòria del Departament d'Interior. D'una altra banda, les dades dels serveis del cos de bombers de l'Ajuntament de Barcelona es recullen a l'Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona.

Les dades que es presenten tenen una freqüència anual.