Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Per tipus de situació penal

Població penitenciària. Per tipus de situació penal Catalunya. 2022
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Penats 6.222 80,67 -1,5
Preventius 1.491 19,33 4,5
Total 7.713 100,00 -0,4
Font: Departament de Justícia.
Nota: El nombre de penats inclou també els internats judicials.
Població penitenciària. Per tipus de situació penal Espanya. 2022
Valor Percentatge (%) Variació (%)
Penats .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Preventius .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Ministeri de l'Interior.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de maig de 2023.

Nota metodològica

Conjunt de persones internades en els centres penitenciaris en compliment de les penes privatives de llibertat previstes en el Codi penal, i que es poden trobar en una de les següents situacions processals: penats, si se'ls ha condemnat, o preventius, si se'n tramita la causa.

La classificació de la població penitenciària a 31 de desembre fa referència a la seva situació processal pel que fa als presos preventius i a la situació penal per als penats.