Saltar al contingut principal

Vagues. Participants i jornades no treballades

Vagues. Participants i jornades no treballades Catalunya. 2021
Valor Variació (%)
Participants 132.737 183,9
Jornades no treballades 158.712 -47,1
Unitats: Nombre.
Font: Ministeri de Treball i Economia Social.
Vagues. Participants i jornades no treballades Espanya. 2021
Valor Variació (%)
Participants 199.026 31,4
Jornades no treballades 422.815 -21,8
Unitats: Nombre.
Font: Ministeri de Treball i Economia Social.

Darrera actualització: 1 de juny de 2022. Sèries revisades el 15 de juliol de 2022.

Nota metodològica

La font d'informació per a l'Estadística de vagues són els qüestionaris que, per a cadascuna de les vagues o tancaments empresarials, s'emplenen a les direccions provincials del Ministeri de Treball i Economia Social o bé als departaments de treball de les diferents comunitats autònomes. Aquesta informació es tramet al Ministeri de Treball i Economia Social, que n'elabora l'estadística corresponent.

L'Estadística de vagues s'elabora d'acord amb les normes de l'OIT i recull totes les vagues, encara que no hi hagi constància administrativa del seu inici, excepte les que no impliquen jornades no treballades (com ara les "vagues de zel"), les que són d'una durada inferior a una hora, les que afecten activitats no productives (consumidors, estudiants) i les que afecten col·lectius sense dret a vaga (funcionaris militars i forces de seguretat).

A partir de l'any 2017 ja no s'inclouen a les dades de conflictes desenvolupats la informació de les vagues generals ni de les vagues de sector d'àmbit nacional.