Saltar al contingut principal

Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe

Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe Catalunya. 2023
Per persona Per unitat de consum
Homes 16.020 23.650
Dones 15.647 22.904
Total 15.830 23.269
Unitats: Euros.
Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.
Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.
Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe Espanya. 2023
Per persona Per unitat de consum
Homes 14.249 20.953
Dones 13.921 20.410
Total 14.082 20.676
Unitats: Euros.
Font: INE. Enquesta de condicions de vida.
Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

Nota metodològica

La renda neta anual recull exhaustivament els ingressos corrents monetaris i no monetaris de les llars, ja siguin fonts individuals o col·lectives, restant l'impost sobre la renda, els impostos sobre el patrimoni i les cotitzacions obligatòries dels assalariats, autònoms, desocupats (si escau) i empresaris a la Seguretat Social i les transferències trameses entre llars, en un any natural que correspon a l'any anterior al de la referència temporal de l'enquesta. Les dades relatives als ingressos de les llars s'han elaborat mitjançant una metodologia mixta que combina la informació proporcionada pels informants amb els registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Seguretat Social.

Es presenten els resultats de la renda mitjana per llar, per persona i per unitat de consum. Per tal de comparar llars amb dimensió i composició diferents s'utilitzen les escales d'equivalència, que converteixen el nombre de membres residents a la llar en nombre d'unitats de consum. L'escala d'equivalència utilitzada és la de l'OCDE modificada, que dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d'adults i 0,3 als menors de 14 anys.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.