Saltar al contingut principal

Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda

Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda Catalunya
Índex de Gini (%) Índex de ràtio S80/S20
2023 29,9 5,0
2022 30,0 5,1
2021 30,9 5,4
2020 31,7 6,0
2019 31,2 5,4
2018 30,3 5,2
2017 31,8 5,7
2016 31,4 5,4
2015 32,3 6,0
2014 33,0 6,4
2013 31,9 5,7
Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.
Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.
Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda Espanya
Índex de Gini (%) Índex de ràtio S80/S20
2023 31,5 5,5
2022 32,0 5,6
2021 33,0 6,2
2020 32,1 5,8
2019 33,0 5,9
2018 33,2 6,0
2017 34,1 6,6
2016 34,5 6,6
2015 34,6 6,9
2014 34,7 6,8
2013 33,7 6,3
Font: INE. Enquesta de condicions de vida.
Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

Nota metodològica

L'índex de Gini mesura el grau de desigualtat en una distribució d'una variable contínua. S'obté a partir de la suma de les diferències absolutes entre cada parell de rendes de la distribució. El rang dels valors de l'índex de Gini és entre 0 (màxima equitat) i 100 (màxima desigualtat).

L'índex de ràtio S80/S20 mesura la desigualtat en la distribució a través de ràtios entre centils, que s'interpreta com la renda que s'obté per al quintil superior (és a dir, el 20% de la població amb un nivell econòmic més alt) en relació amb la del quintil inferior.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.