Saltar al contingut principal

Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE - Objectiu UE 2030 ) i els seus components Catalunya
Taxa AROPE Taxa de risc de pobresa Població que viu en llars amb baixa intensitat de treball Població amb privació material i social severa
2023 24,4 18,0 6,6 8,9
2022 24,7 19,9 6,8 8,0
2021 25,9 19,9 9,6 9,0
2020 26,7 21,7 10,2 8,0
2019 23,6 19,5 8,3 6,5
2018 24,9 21,3 5,8 6,7
2017 24,5 20,0 8,7 6,1
2016 23,8 19,2 7,6 7,8
2015 23,0 19,0 9,1 6,5
Unitats: Percentatge de població.
Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.
Nota: Població que viu en llars amb baixa intensitat de treball: càlcul efectuat sobre la població de 18-64 anys i aplicat a la població de 0 a 64 anys.
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE - Objectiu UE 2030 ) i els seus components Espanya
Taxa AROPE Taxa de risc de pobresa Població que viu en llars amb baixa intensitat de treball Població amb privació material i social severa
2023 26,5 20,2 8,4 9,0
2022 26,0 20,4 8,7 7,7
2021 27,8 21,7 11,6 8,3
2020 27,0 21,0 10,0 8,5
2019 26,2 20,7 10,9 7,7
2018 27,3 21,5 10,8 8,7
2017 27,5 21,6 12,8 8,3
2016 28,8 22,3 14,9 8,5
2015 28,7 22,1 15,4 7,4
Unitats: Percentatge de població.
Font: INE. Enquesta de condicions de vida.
Nota: Població que viu en llars amb baixa intensitat de treball: càlcul efectuat sobre la població de 18-64 anys i aplicat a la població de 0 a 64 anys.

Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.

Nota metodològica

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (Taxa AROPE) és un indicador que recull la proporció de població que es troba o bé en situació de risc de pobresa, o bé en situació de privació material severa, o bé que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa.

A partir del 2021 la taxa AROPE pateix un canvi metodològic que afecta dos dels seus tres components, concretament els de baixa intensitat en el treball i de la privació material i social severa; en canvi la taxa de pobresa és l'únic component que no s'ha vist modificat.

Els tres components de la Taxa AROPE-Objectiu UE 2030 són:

 • Taxa de risc de pobresa: Percentatge de persones que estan per sota del llindar de pobresa.
 • Població que viu en llars amb baixa intensitat de treball: La intensitat de treball de la llar es calcula dividint la suma total de mesos treballats pels membres en edat activa de la llar (població de 18-64 anys) per la suma total dels mesos en què aquests membres de la llar poden treballar durant l'any anterior a l'enquesta. Llars on la intensitat de treball es considera molt baixa són les que se situen en valors iguals o inferiors a 0,20.
 • Població amb privació material i social severa: Població que presenta una privació d'almenys 7 dels 13 ítems següents:
 1. Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any.
 2. Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies.
 3. Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada.
 4. Poder afrontar despeses imprevistes.
 5. Poder pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l'habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat…) o de compres ajornades.
 6. Poder-se permetre un cotxe.
 7. Poder substituir mobles vells o fets malbé.
 8. Poder substituir la roba feta malbé.
 9. Poder disposar de dos parells de sabates o d'un parell adequat per a l'època de l'any.
 10. Poder-se reunir amb amics/familiars per dinar o prendre alguna cosa almenys un cop al mes.
 11. Poder participar regularment en activitats d'oci.
 12. Poder gastar una petita quantitat de diners en si mateix.
 13. Poder disposar de connexió a Internet.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.