Saltar al contingut principal

Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles

Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles Catalunya. 2011
Valor % sobre el total
1 immoble 830.439 70,5
2 immobles 96.595 8,2
3 immobles 38.441 3,3
4 immobles 27.226 2,3
De 5 a 9 immobles 76.104 6,5
De 10 a 19 immobles 69.236 5,9
De 20 immobles i més 39.280 3,3
Total 1.177.321 100,0
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Nota: Pels anys anteriors al 2011, les dades corresponien a edificis destinats a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges.
Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles Espanya. 2011
Valor % sobre el total
1 immoble 7.701.066 79,1
2 immobles 651.034 6,7
3 immobles 202.023 2,1
4 immobles 140.755 1,4
De 5 a 9 immobles 412.664 4,2
De 10 a 19 immobles 398.959 4,1
De 20 immobles i més 224.498 2,3
Total 9.730.999 100,0
Unitats: Nombre.
Font: INE.
Nota: Pels anys anteriors al 2011, les dades corresponien a edificis destinats a habitatge familiar segons el nombre d'habitatges.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

Nota metodològica

En el Cens d'edificis del 2011, l'àmbit poblacional està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'hi inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més , els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i que en la data censal no hagin cobert aigües.

Així mateix, tampoc no s'hi inclouen:

  • Els edificis que s'estiguin demolint, o els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
  • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, diaris...
  • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.
Edifici

Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural, etc.).

Immoble

Unitat operativa que correspon, segons el seu ús, a un habitatge o un local. Cada immoble es correspon amb una combinació diferent dels valors de planta i porta.