Saltar al contingut principal

Habitatges principals. Per superfície útil

Habitatges principals. Per superfície útil Catalunya. 2021
Valor % sobre el total
Fins a 30 m² 34.803 1,2
De 31 a 60 m² 893.348 29,9
De 61 a 90 m² 1.181.950 39,5
De 91 a 120 m² 443.055 14,8
De 121 a 150 m² 187.817 6,3
De 151 a 180 m² 92.698 0,0
Més de 180 m² 123.144 4,1
No hi consta 32.542 1,1
Total 2.989.357 100,0
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Habitatge

Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).

Habitatge principal

Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments.

Superfície de l'habitatge

És la mesurada a l'interior dels murs exteriors, sense comprendre els soterranis i golfes no habitables. S'inclouen dins de la superfície de l'habitatge el 50% de la superfície de la terrassa si aquesta està coberta i no tancada, i el 100% de la superfície si es troba tancada.

La font d’aquesta informació és el Cens de població i habitatges que duu a terme l’INE i que, amb una periodicitat decennal, proporciona les principals característiques dels habitatges.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.