Saltar al contingut principal
Habitatges principals. Per règim de tinença Catalunya Valor
Propietat Lloguer Gratuït Altres Total
2021 2.066.591 692.285 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 230.481 2.989.357
2011 2.188.657 582.701 54.279 119.307 2.944.944
2007 2.112.843 612.238 57.265 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.782.345
2001 1.830.721 384.423 37.343 63.287 2.315.774
1991 1.405.086 459.293 66.793 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.931.172
Unitats: Nombre.
Font:
1991-2011: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
2021: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Habitatges principals. Per règim de tinença Espanya Valor
Propietat Lloguer Gratuït Altres Total
2021 13.988.627 2.983.619 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.564.370 18.536.616
2011 14.274.987 2.438.574 430.516 939.614 18.083.691
2007 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2001 11.654.379 1.614.221 375.466 539.960 14.184.026
1991 9.382.630 1.817.132 536.614 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11.736.376
Unitats: Nombre.
Font: INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Habitatge

Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).

Habitatge principal

Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments.

L'any 2007 l'apartat Gratuït inclou l'apartat Altres.

La font d’aquesta informació és el Cens de població i habitatges que duu a terme l’INE i que, amb una periodicitat decennal, proporciona les principals característiques dels habitatges.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.