Saltar al contingut principal
Inversió industrial Catalunya
Total inversió industrial (taxa de variació a preus corrents) Per destinació econòmica dels béns (taxa de variació a preus corrents) Indústria de l'energia i l'aigua Indústries de béns intermedis Indústria de l'automòbil Indústries de béns d'equipament Indústries de béns de consum durador Indústria manufacturera de prod. alimentaris, begudes i tabac Indústries de béns de consum no durador Factors estimulants o limitatius (coeficients d'importància) (1) Evolució demanda Situació financera Factors tècnics (2) Altres (3) Finalitats (%) Ampliació de capacitat Reposició d'equipament Millores rendiment equip productiu Altres (4)
2021 (p) 13,6 29,7 18,8 -13,0 26,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,6 -16,0 -2,0 -6,6 15,9 -12,4 28,1 26,8 30,0 15,1
2020 -8,0 -12,9 -12,9 -13,5 -41,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -14,7 5,9 -7,0 -8,2 15,7 -17,1 31,4 29,1 23,8 15,7
2019 1,0 1,9 4,3 -1,3 7,4 -17,6 -6,6 0,6 0,2 -5,0 14,5 -12,0 32,9 26,5 23,6 16,9
2018 9,6 15,0 12,1 9,2 20,7 -38,8 3,1 -0,2 3,1 -0,9 18,7 -13,6 29,2 24,5 22,1 24,2
2017 12,0 1,6 18,6 6,9 45,9 10,4 17,0 7,0 10,5 3,7 20,8 -15,2 35,6 26,6 21,7 16,1
2016 2,9 -7,0 6,4 20,5 -0,5 -1,3 13,8 -6,1 3,3 -8,0 19,7 -14,7 32,8 26,4 23,4 17,4
2015 12,2 0,4 10,2 43,7 6,6 28,6 19,5 12,4 2,1 -8,6 13,8 -19,1 33,1 28,2 22,6 16,1
2014 4,7 4,2 1,5 12,8 2,5 -20,0 4,1 12,1 -5,3 -11,5 14,6 -21,5 27,0 27,6 25,6 19,9
2013 1,4 -3,1 6,5 17,0 1,6 -3,5 -13,3 3,8 -24,8 -31,1 16,9 -18,6 32,9 24,5 21,0 21,6
2012 -2,1 -3,2 -9,5 28,0 1,4 -22,0 -6,5 -0,7 -21,7 -29,0 10,8 -8,5 32,2 30,5 22,0 15,4
2011 2,4 -8,0 10,4 12,1 8,1 -8,1 0,1 1,8 -11,9 -28,9 16,4 -5,4 23,5 21,4 28,9 26,2
2010 -8,5 -14,3 0,2 -10,7 -6,1 -7,3 -20,3 -1,3 -9,3 -21,1 25,9 -4,8 34,9 22,2 28,8 14,1
2009 -22,9 -10,9 -29,5 -23,2 -29,2 -31,5 -26,6 -21,3 -17,9 -18,7 23,1 -0,2 34,9 19,3 32,1 13,7
2008 2,2 14,1 -6,8 26,6 -7,5 -5,0 0,5 -4,2 5,1 -3,5 9,9 -4,2 33,8 22,4 28,9 14,9
2007 2,9 9,1 4,1 -7,3 -23,7 6,1 10,6 12,8 28,9 11,9 22,8 4,0 41,2 18,0 24,8 16,0
2006 6,7 19,1 3,5 -8,8 29,8 1,3 -2,7 6,4 25,8 11,3 17,1 0,4 38,4 20,0 25,9 15,7
2005 5,3 33,4 5,2 -12,5 11,2 20,1 -4,4 -8,7 17,6 8,6 19,0 0,0 36,3 21,8 24,2 17,7
2004 3,5 9,7 8,0 -0,5 -19,7 19,5 -0,9 4,2 24,3 12,5 21,9 -2,0 38,5 20,5 26,5 14,5
2003 1,7 9,3 6,6 -17,1 -18,9 -5,1 5,7 6,3 21,9 15,5 23,0 -1,3 37,4 20,8 27,5 14,3
2002 -2,0 -0,1 -9,0 -12,6 17,3 5,1 4,2 2,7 19,0 7,2 17,3 -1,9 38,8 20,8 25,3 15,1
2001 -0,9 7,2 -10,5 11,0 18,5 -6,9 -7,1 2,6 22,5 20,2 19,1 -0,9 36,6 20,6 25,2 17,6
2000 12,7 32,4 8,0 8,7 10,1 0,1 17,2 5,8 34,1 25,5 18,9 1,5 39,8 20,1 25,3 14,8
1999 10,9 22,3 3,3 28,4 -13,3 23,4 21,3 11,3 31,0 23,3 20,0 3,1 36,5 20,4 27,8 15,3
1998 11,4 -3,2 11,5 32,2 40,0 21,5 16,9 2,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 41,6 20,3 28,0 10,1
1997 11,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34,5 16,4 33,1 16,0
1996 13,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Departament d’Empresa i Coneixement. Estadística conjuntural de la inversió industrial.
Nota: El Departament d’Empresa i Coneixement deixa de dur a terme l’Estadística conjuntural de la inversió industrial a partir del primer trimestre del 2021.
(1) Els coeficients d'importància es calculen ponderant les respostes "molt favorable" per 1, les "favorable" per 0,5, les "sense efecte" per 0, les "limitador" per -0,5, i les "molt limitador" per -1.
(2) Major o menor preparació de la mà d'obra, facilitat o dificultat en l'accés a noves tecnologies i actitud de la mà d'obra envers ells, permisos administratius, etc.
(3) Política econòmica, normativa fiscal, etc.
(4) Millores comercials i administratives, contaminació i seguretat, etc.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió industrial Espanya
Total inversió industrial (taxa de variació a preus corrents) Per destinació econòmica dels béns (taxa de variació a preus corrents) Indústria de l'energia i l'aigua Indústries de béns intermedis Indústria de l'automòbil Indústries de béns d'equipament Indústries de béns de consum durador Indústria manufacturera de prod. alimentaris, begudes i tabac Indústries de béns de consum no durador Factors estimulants o limitatius (coeficients d'importància) (1) Evolució demanda Situació financera Factors tècnics (2) Altres (3) Finalitats (%) Ampliació de capacitat Reposició d'equipament Millores rendiment equip productiu Altres (4)
2021 (p) 20,7 26,5 -10,1 -17,6 65,0 4,8 9,8 17,2 12,7 10,9 27,6 16,6 35,2 25,5 24,0 15,4
2020 -6,3 -1,2 -24,7 -24,3 -37,0 -39,0 -12,2 -15,5 -13,6 -5,9 34,4 -32,8 35,9 25,6 23,1 15,5
2019 -0,6 8,9 -3,8 -11,6 8,9 -19,2 -1,0 6,2 18,6 20,5 85,1 32,9 29,8 30,6 29,3 10,2
2018 2,4 0,6 15,0 14,4 -3,9 38,7 -17,6 19,2 31,0 42,0 36,5 31,0 63,0 16,8 17,5 2,8
2017 17,4 18,6 14,5 17,5 100,1 9,4 2,7 24,5 38,0 39,5 42,5 31,0 14,3 14,8 21,2 49,6
2016 3,0 3,4 -16,0 8,1 -46,0 31,1 17,8 9,6 10,0 -5,5 37,5 2,5 13,3 60,5 21,5 4,8
2015 -1,2 -8,6 9,9 47,9 21,0 12,3 18,6 12,6 3,5 -6,5 31,5 -6,0 42,5 21,2 24,2 12,1
2014 -10,2 -10,3 -13,0 -2,2 -0,9 37,0 -5,7 20,0 -33,5 -26,5 -46,5 -23,0 74,0 10,0 10,0 6,0
2013 -13,5 -14,8 17,1 12,8 -42,7 -20,7 -14,8 -8,1 4,5 6,0 15,5 8,0 16,0 14,0 61,0 9,0
2012 -36,2 -39,5 -13,6 22,5 7,2 -23,8 -2,4 -11,9 1,5 -25,0 32,0 -9,5 48,0 15,0 26,0 11,0
2011 -10,2 -22,1 -11,1 26,5 12,1 -10,2 14,6 11,2 -17,0 -40,0 2,5 -40,5 14,7 35,9 33,9 15,5
2010 -18,5 -20,1 -12,1 -15,9 -6,0 -9,1 -17,9 11,8 -23,5 -23,5 41,5 -16,5 17,6 31,7 32,6 18,1
2009 -23,0 -7,8 -27,5 -41,9 -19,1 -12,4 -23,2 -35,7 -22,0 19,5 -2,5 -31,0 23,0 15,0 40,0 22,0
2008 0,3 15,0 -14,5 11,2 -11,6 25,4 -6,0 -7,9 23,5 -1,0 -1,5 -31,0 44,0 19,0 22,0 15,0
2007 -9,8 -14,4 -7,5 7,4 -16,8 48,0 -7,0 -0,1 23,5 1,0 -1,5 -30,0 34,0 21,0 26,0 19,0
2006 2,2 0,2 -1,3 14,3 42,7 29,2 -0,1 -7,4 27,5 21,5 5,5 -22,5 40,0 21,0 23,0 16,0
2005 22,4 37,8 -2,3 26,8 4,2 -16,9 -27,9 -4,4 17,5 11,5 -3,5 -21,0 16,0 40,0 26,0 18,0
2004 -12,3 -15,3 4,6 -4,1 -24,3 35,2 7,4 -19,6 27,5 15,5 9,0 -17,0 32,0 19,0 31,0 18,0
2003 -24,4 -0,1 -7,1 -47,9 16,7 -7,3 -12,8 23,0 14,0 6,0 -1,0 -29,0 31,0 20,0 31,0 18,0
2002 -5,1 -15,3 -17,6 7,0 -24,7 -30,1 27,4 11,5 8,0 -1,0 -7,0 -35,0 35,0 23,0 24,0 18,0
2001 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,0 30,0 10,0 40,0 -48,0 18,0 8,5 2,0 -13,5 -31,5 39,0 19,0 26,0 16,0
2000 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 8,0 20,0 22,0 3,0 1,0 41,5 20,0 14,0 -12,5 38,0 17,0 32,0 13,0
1999 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18,0 27,0 3,0 -7,0 4,0 9,0 39,0 25,5 7,5 -19,5 36,0 18,0 31,0 15,0
1998 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17,0 6,0 15,0 41,0 17,0 21,0 40,0 30,0 17,5 -1,5 37,0 18,0 33,0 12,0
1997 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,0 29,0 15,0 11,0 -11,0 31,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 35,0 17,0 31,0 16,0
1996 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
(1) Els coeficients d'importància es calculen ponderant les respostes "molt favorable" per 1, les "favorable" per 0,5, les "sense efecte" per 0, les "limitador" per -0,5, i les "molt limitador" per -1.
(2) Major o menor preparació de la mà d'obra, facilitat o dificultat en l'accés a noves tecnologies i actitud de la mà d'obra envers ells, permisos administratius, etc.
(3) Política econòmica, normativa fiscal, etc.
(4) Millores comercials i administratives, contaminació i seguretat, etc.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 23 de març de 2021. Sèries revisades el 26 de maig de 2021.

Nota metodològica

L'Enquesta d'inversió industrial a Catalunya és una operació estadística de periodicitat semestral que segueix la metodologia comuna utilitzada en les enquestes dels diferents països de la Unió Europea, i té com a objectiu fonamental proporcionar informació sobre l'evolució més recent de la inversió industrial a Catalunya, així com avançar el comportament inversor de la indústria i els seus sectors.

Es considera com a inversió el valor de les adquisicions netes de l'immobilitzat (compres menys vendes), tant del material com de l'immaterial, i també els treballs realitzats per les empreses per al seu immobilitzat. Tanmateix, no es consideren inversió ni les despeses amortitzables ni les inversions financeres.

Els qüestionaris s'envien dos cops l'any (primavera i tardor) a les 2.000 empreses industrials que formen part de la mostra i en aquests es demanen dades quantitatives sobre la inversió realitzada i prevista, i també informació qualitativa sobre la seva finalitat i els factors que la limiten o l'estimulen.

Les dades s'obtenen d'acord amb la temporalitat següent:

Enquesta primavera:

 • dades quantitatives: any en curs provisional i any anterior definitiu
 • dades qualitatives: any en curs provisional

Enquesta tardor:

 • dades quantitatives: any en curs provisional i previsions any següent
 • dades qualitatives: any en curs definitiu i previsions any següent

Les activitats industrials segueixen les seccions B, C, D i E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009), i amb la desagregació següent:

 • Indústria de l'energia i l'aigua (CCAE:05; 06; 07.21; 09; 19; 35; 36; 38.22)
 • Indústries de béns intermedis (CCAE:07; 08; 10.6,9; 13.1–3; 16; 17; 20.1–3,5–6; 22; 23; 24; 25.5–7,9; 26.1; 27.1–4,9; 38)
 • Indústria de l'automòbil (CCAE: 29)
 • Indústries de béns d'equipament (CCAE:25.1–3,4; 26; 26.3,51,6; 27.1; 28.1–4,9; 30.1–3; 32.5; 33.2,33.11–17)
 • Indústries de béns de consum durador (CCAE:26.4,52,7; 27.5; 30.9; 31.0; 32.1; 32.2)
 • Indústria manufacturera de productes alimentaris, begudes i tabac (CCAE:10.1–5,7; 11.0; 12)
 • Indústries de béns de consum no durador (CCAE:13.1,9; 14.1–3; 15.1; 18; 20.4; 21.1; 32.3–4,6)

El sector de la indústria de l'energia i l'aigua és un sector afegit en el cas de Catalunya, però que no és estudiat en les enquestes d'Espanya i d'altres països de la Unió Europea.