Saltar al contingut principal

Població centenària. Per sexe

Població centenària. Per sexe Catalunya. 1r semestre del 2024 (p)
Valor Taxa per milió d'habitants Variació interanual Variació interanual (%)
Total 2.732 340,8 218 8,7
Homes 415 105,2 0 0,0
Dones 2.317 569,2 218 10,4
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població.
(p) Dada provisional.
Població centenària. Per sexe Espanya. 1r semestre del 2024 (p)
Valor Taxa per milió d'habitants Variació interanual Variació interanual (%)
Total 16.902 347,8 2.242 15,3
Homes 2.983 125,3 405 15,7
Dones 13.919 561,6 1.837 15,2
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Estadística contínua de població.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 15 de maig de 2024.

Nota metodològica

La població centenària per sexe es calcula en les Estimacions de població a partir de l’any 2012. Les xifres de població centenària s’obtenen a partir dels recomptes de la població i estan disponibles per a Catalunya, les províncies, els àmbits del pla territorial i les comarques i Aran. Per a Catalunya també proporcionen la població centenària classificada per sexe i edat fins al grup de 105 anys o més.

D’altra banda, per al període 1981-2011 la població centenària per sexe prové de l’ Estimació de la població centenària . Les xifres es calculen a partir de les dades de les defuncions i les ràtios de supervivència, estan classificades per sexe i edat fins als 105 anys o més i estan disponibles per a Catalunya.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.