Saltar al contingut principal

Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat

Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2021
Valor (milers) Percentatge (%)
De 20 a 34 anys 84,8 6,5
Homes 44,7 6,7
Dones 40,1 6,3
De 35 a 64 anys 351,6 10,3
Homes 200,8 11,7
Dones 150,7 8,8
De 65 a 79 anys 186,2 18,2
Homes 59,5 12,7
Dones 126,7 22,8
De 80 anys i més 137,5 30,5
Homes 29,5 17,8
Dones 108,0 37,9
Total 760,1 12,3
Homes 334,6 11,1
Dones 425,5 13,4
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Percentatge respecte al total de persones de cada grup d'edat.
Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2021
Valor (milers) Percentatge (%)
De 20 a 34 anys 542,2 7,0
Homes 301,1 7,7
Dones 241,1 6,4
De 35 a 64 anys 2.355,3 11,1
Homes 1.375,9 13,0
Dones 979,4 9,2
De 65 a 79 anys 1.188,1 18,4
Homes 408,7 13,7
Dones 779,3 22,5
De 80 anys i més 900,5 31,5
Homes 200,7 19,0
Dones 699,8 38,8
Total 4.986,1 13,0
Homes 2.286,4 12,3
Dones 2.699,7 13,7
Font: INE. Cens de població i habitatges.
Nota: Percentatge respecte al total de persones de cada grup d'edat.

Darrera actualització: 20 de desembre de 2023.

Nota metodològica

La font d’aquesta informació per als anys 2011 i 2021 és el Cens de població i habitatges que duu a terme l’INE i que, amb una periodicitat decennal, proporciona les principals característiques de les llars i dels habitatges.

La font de la informació per al període 2014-2020 és l'Enquesta contínua de llars, una operació per mostreig de caràcter anual que va realitzar l'INE i que ofereix informació sobre les característiques demogràfiques bàsiques de la població, de les llars i dels habitatges.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.