Saltar al contingut principal

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus Catalunya. 2023
Valor Variació (%)
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions Pensió mitjana
Total 64.504 472 4,2 14,8
Jubilació 39.009 454 7,3 14,9
Invalidesa 25.495 499 -0,2 15,0
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Drets Socials.
Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus Espanya. 2023
Valor Variació (%)
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions Pensió mitjana
Jubilació 275.935 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Invalidesa 173.263 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de maig de 2024.

Nota metodològica

Les pensions no contributives es concedeixen a aquelles persones que no disposen de prou recursos econòmics i no poden acollir-se a cap cobertura contributiva. Hi ha dues modalitats de pensions no contributives de la Seguretat Social:

Pensió no contributiva per jubilació: hi accedeixen les persones que han fet 65 anys.

Pensió no contributiva per invalidesa: hi accedeixen les persones majors de 18 anys que tenen una disminució superior al 65%.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.