Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)

Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Catalunya. 2023
Valor % sobre el total Variació (%)
Total 1.361.981 100,0 10,2
Unió Europea 302.038 22,2 4,7
Resta d'Europa 126.870 9,3 24,7
Àfrica 325.054 23,9 3,0
Amèrica del Nord i Central 123.963 9,1 13,4
Amèrica del Sud 296.097 21,7 22,4
Àsia i Oceania 187.719 13,8 5,0
Apàtrides 240 0,0 26,3
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit.
Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents) Espanya. 2023
Valor % sobre el total Variació (%)
Total 6.089.620 100,0 10,5
Unió Europea 1.686.790 27,7 2,7
Resta d'Europa 682.379 11,2 16,7
Àfrica 1.239.604 20,4 3,8
Amèrica del Nord i Central 500.911 8,2 14,2
Amèrica del Sud 1.472.780 24,2 26,7
Àsia i Oceania 503.152 8,3 4,3
Apàtrides 4.004 0,1 12,1
Unitats: Persones.
Font: INE. Cens de població anual.
Nota: A partir de 2021, les dades de la Unió Europea no contenen les del Regne Unit.

Darrera actualització: 29 de febrer de 2024.

Nota metodològica

De l’any 1998 al 2020, la font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants (1 de gener de cada any). El padró municipal és un registre administratiu i cada ajuntament s’encarrega de la seva creació, manteniment i gestió. Les dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que en dona fe per a qualsevol efecte administratiu. El padró és, des del 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s’obtenen xifres oficials de població: el Padró continu de població.

A partir de l’any 2021, la font d’aquesta informació passa a ser el Cens de població, que amb periodicitat anual duu a terme l’INE i que proporciona el recompte de la població resident al territori i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població, les llars i les famílies.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.