Indicadors de conjuntura econòmica

    Selecció d'indicadors econòmics de Catalunya, amb periodicitat mensual o trimestral, facilitats per l'Idescat i altres agents de l'estadística oficial. Les sèries també mostren les variacions interanuals i les dades comparatives amb Espanya.

    Sou aquí:

    • Indicadors de conjuntura econòmica
    • Twitter
    • LinkedIn