Població ocupada en la indústria

Població ocupada en la indústria (CCAE-2009) Catalunya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 619,9 55,8 9,9 9,9
Indústries extractives, energia, aigua i residus 54,4 25,0 84,9 84,9
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 184,5 1,1 0,6 0,6
Química i cautxú 113,3 13,2 13,2 13,2
Metal·lúrgia 74,2 9,9 15,3 15,3
Maquinària, material elèctric i de transport 193,5 6,6 3,5 3,5
Percentatge sobre la població ocupada (%) 18,8 1,1 .. ..
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada en la indústria (CCAE-2009) Espanya. 1r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.676,4 105,5 4,1 4,1
Indústries extractives, energia, aigua i residus 255,7 6,1 2,4 2,4
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 870,1 25,1 3,0 3,0
Química i cautxú 327,1 42,4 14,9 14,9
Metal·lúrgia 402,5 12,5 3,2 3,2
Maquinària, material elèctric i de transport 821,1 19,7 2,5 2,5
Percentatge sobre la població ocupada (%) 14,2 0,3 .. ..
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

"La població ocupada en la indústria a Catalunya, al primer trimestre del 2018, ha estat de 619,9 milers de persones, quantitat que es tradueix en un 9,9% més que al mateix període del 2017. L'ocupació ha anotat variacions interanuals positives en les indústries extractives, energia, aigua i residus (84,9%), la metal·lúrgia (15,3%), química i cautxú (13,2%), la maquinària, material elèctric i de transport (3,5%) i l'alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (0,6%). A Espanya, la població ocupada en la indústria ha estat de 2.676,4 milers de persones, xifra que mostra un increment del 4,1% interanual. "

Data de publicació: 26 d'abril del 2018. Propera actualització: 26 de juliol del 2018 Calendari

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica.

A partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la sectorització és la següent:

Sectors de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Indústries extractives, energia, aigua i residus05–09, 35–39
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques10–18
Química i cautxú 19–22
Metal·lúrgia 23–25
Maquinària, material elèctric i de transport 26–33

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: