Saltar al contingut principal

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2n trimestre del 2021
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 61,27 3.895,7 195,2 5,3 2,7
Homes 65,84 2.030,8 82,6 4,2 1,7
Dones 56,96 1.864,8 112,6 6,4 3,9
De 16 a 24 anys 43,83 320,7 49,9 18,4 9,8
De 25 a 54 anys 89,34 2.874,4 98,6 3,6 1,6
De 55 anys i més 29,08 700,6 46,7 7,1 4,3
Ocupació 53,74 3.417,1 189,6 5,9 1,7
Homes 58,61 1.807,6 106,2 6,2 1,7
Dones 49,16 1.609,5 83,5 5,5 1,7
De 16 a 24 anys 29,14 213,2 38,8 22,2 7,2
De 25 a 54 anys 79,75 2.565,9 104,7 4,3 0,6
De 55 anys i més 26,48 638,0 46,2 7,8 4,3
Atur 12,28 478,5 5,6 1,2 10,6
Homes 10,99 223,2 -23,5 -9,5 1,6
Dones 13,69 255,4 29,1 12,9 19,8
De 16 a 24 anys 33,52 107,5 11,1 11,6 15,6
De 25 a 54 anys 10,73 308,5 -6,0 -1,9 10,4
De 55 anys i més 8,93 62,5 0,5 0,8 4,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2n trimestre del 2021
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 58,58 23.215,5 1.240,3 5,6 2,5
Homes 63,59 12.248,0 447,5 3,8 1,3
Dones 53,83 10.967,5 792,8 7,8 3,8
De 16 a 24 anys 35,96 1.556,0 267,9 20,8 6,8
De 25 a 54 anys 87,18 17.233,8 645,1 3,9 1,3
De 55 anys i més 28,48 4.425,7 327,3 8,0 5,7
Ocupació 49,63 19.671,7 1.064,4 5,7 1,5
Homes 55,08 10.608,5 475,1 4,7 1,0
Dones 44,49 9.063,1 589,3 7,0 2,2
De 16 a 24 anys 22,16 958,8 180,9 23,3 2,0
De 25 a 54 anys 75,13 14.851,3 646,4 4,6 0,7
De 55 anys i més 24,85 3.861,5 237,1 6,5 4,6
Atur 15,26 3.543,8 175,9 5,2 7,7
Homes 13,39 1.639,5 -27,6 -1,7 3,4
Dones 17,36 1.904,3 203,4 12,0 11,8
De 16 a 24 anys 38,38 597,2 87,0 17,0 15,2
De 25 a 54 anys 13,82 2.382,5 -1,3 -0,1 4,9
De 55 anys i més 12,75 564,2 90,2 19,0 13,7
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 29 de juliol de 2021. Propera actualització: 28 d'octubre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.