Saltar al contingut principal

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat

Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 1r trimestre del 2020
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 61,14 3.862,8 25,2 0,7 0,7
Homes 65,86 2.019,5 8,5 0,4 0,4
Dones 56,68 1.843,3 16,7 0,9 0,9
De 16 a 24 anys 41,61 294,5 -6,3 -2,1 -2,1
De 25 a 54 anys 89,02 2.886,1 -6,1 -0,2 -0,2
De 55 anys i més 28,80 682,2 37,7 5,8 5,8
Ocupació 54,62 3.451,2 60,2 1,8 1,8
Homes 59,32 1.818,8 31,3 1,8 1,8
Dones 50,20 1.632,4 28,9 1,8 1,8
De 16 a 24 anys 29,83 211,1 1,8 0,8 0,8
De 25 a 54 anys 80,70 2.616,4 7,1 0,3 0,3
De 55 anys i més 26,33 623,6 51,3 9,0 9,0
Atur 10,66 411,6 -34,9 -7,8 -7,8
Homes 9,94 200,7 -22,8 -10,2 -10,2
Dones 11,44 210,9 -12,2 -5,5 -5,5
De 16 a 24 anys 28,31 83,4 -8,1 -8,8 -8,8
De 25 a 54 anys 9,35 269,7 -13,3 -4,7 -4,7
De 55 anys i més 8,58 58,5 -13,6 -18,8 -18,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat Espanya. 1r trimestre del 2020
Variació interanual
Taxa (%) Valor absoluta % trimestre % acumulat
Activitat 58,18 22.994,2 168,9 0,7 0,7
Homes 63,63 12.225,4 55,8 0,5 0,5
Dones 53,03 10.768,8 113,0 1,1 1,1
De 16 a 24 anys 34,66 1.473,6 18,5 1,3 1,3
De 25 a 54 anys 86,37 17.314,1 -136,6 -0,8 -0,8
De 55 anys i més 27,64 4.206,5 286,9 7,3 7,3
Ocupació 49,80 19.681,3 210,1 1,1 1,1
Homes 55,49 10.661,2 62,1 0,6 0,6
Dones 44,42 9.020,0 148,0 1,7 1,7
De 16 a 24 anys 23,22 987,4 41,2 4,3 4,3
De 25 a 54 anys 74,80 14.996,0 -102,3 -0,7 -0,7
De 55 anys i més 24,29 3.697,9 271,2 7,9 7,9
Atur 14,41 3.313,0 -41,3 -1,2 -1,2
Homes 12,79 1.564,2 -6,3 -0,4 -0,4
Dones 16,24 1.748,8 -35,0 -2,0 -2,0
De 16 a 24 anys 32,99 486,2 -22,7 -4,5 -4,5
De 25 a 54 anys 13,39 2.318,2 -34,3 -1,5 -1,5
De 55 anys i més 12,09 508,6 15,7 3,2 3,2
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Darrera actualització: 28 d'abril de 2020. Propera actualització: 28 de juliol de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més.

La taxa d'ocupació es calcula dividint la població ocupada per la població de 16 anys i més.

La taxa d'atur es calcula dividint la població desocupada per la població activa.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.