Habitatges familiars. Relació amb l'activitat

Habitatges familiars. Relació amb l'activitat Catalunya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu 2.197,0 18,2 0,8 0,6
Amb tots els actius ocupats 1.842,8 75,1 4,2 5,0
Amb tots els actius desocupats 122,8 -20,3 -14,2 -19,0
Nombre d'habitatges sense actius 836,0 16,7 2,0 3,1
Total 3.032,9 35,0 1,2 1,3
Unitats: Milers d'habitatges familiars.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Habitatges familiars. Relació amb l'activitat Espanya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu 13.366,2 4,8 0,0 0,0
Amb tots els actius ocupats 10.551,0 315,7 3,1 3,2
Amb tots els actius desocupats 1.083,7 -110,2 -9,2 -11,1
Nombre d'habitatges sense actius 5.223,2 69,3 1,3 1,2
Total 18.589,5 74,2 0,4 0,3
Unitats: Milers d'habitatges familiars.
Font: INE. Enquesta de població activa.

El nombre d'habitatges familiars a Catalunya amb almenys un actiu ha estat de 2.197 milers al tercer trimestre del 2018, xifra que suposa una variació interanual del 0,8%. Dins d'aquest grup el nombre d'habitatges amb tots els actius desocupats és de 122,8 milers, i baixa un 14,2% interanual. El nombre d'habitatges sense actius creix un 2% respecte al tercer trimestre de l'any anterior. Pel que fa a Espanya, s'observa que el nombre d'habitatges amb almenys un actiu no presenta variacions, i el nombre d'habitatges sense actius augmenta un 1,3% respecte a un any enrere.

Data de publicació: 25 d'octubre del 2018.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

La població desocupada és aquella de 16 anys o més, sense feina, disponible per treballar i que cerca activament ocupació.

La població activa està formada per la població ocupada i la desocupada. És la població de 16 anys o més que treballa o està disponible per treballar.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: